treść strony

Ile kosztuje praca wolontariusza?

Wolontariat definiowany jest najczęściej jako dobrowolna i nieodpłatna praca na rzecz innych, wykonywana indywidualnie bądź w ramach organizacji lub instytucji. W roku 2020 w wolontariat było zaangażowanych 5% Polek i Polaków, czyli ok. 1,9 mln osób (CBOS, 2021).

  • fot. Shutterstock

Wolontariat stanowi siłę napędową sektora obywatelskiego. Z badania „Kondycja organizacji pozarządowych. Raport 2018” przeprowadzonego przez Stowarzyszenia Klon/Jawor wynika, że 63% organizacji angażuje do swoich działań wolontariuszy i liczba ta zwiększa się z roku na rok. Przeciętnie w działalność jednej organizacji włączonych jest sześciu wolontariuszy, z czego połowa wykonuje swoją aktywność regularnie.

Średnia wartość wolontariatu w roku 2015, oszacowana na poziomie 22,00 zł za godzinę, była niższa od średniej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy w większości sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (GUS, 2017). Na tej podstawie można ocenić, że zaangażowanie jednego wolontariusza działającego indywidualnie odpowiadałoby wynagrodzeniu w wysokości 1849 zł brutto, a w ramach organizacji lub instytucji wynagrodzeniu na poziomie 2456 zł brutto. 

Wartość pieniężna wolontariatu w roku 2015 stanowiła ogółem 21,5 mld zł, w tym wartość wolontariatu świadczonego na rzecz organizacji wyniosła 6,1 mld zł. Gdyby wartość wolontariatu została uwzględniona przy wyliczeniu produktu krajowego brutto, stanowiłaby 1,2% PKB Polski. Można oszacować, że w roku 2020 finansowa wartość pracy wolontariuszy, wyliczona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia brutto, wyniosła ponad 35 mld zł.

Mateusz Konieczny – socjolog, doradca zawodowy, certyfikowany trener FRIS®, mentor w programach rozwojowych dla młodzieży i dorosłych. Ekspert Youth Wiki – Encyklopedii Komisji Europejskiej poświęconej młodzieży i polityce młodzieżowej. Założyciel Manufaktury Przyszłości.

Zainteresował Cię ten tekst?
Więcej podobnych znajdziesz w najnowszym numerze Europy dla Aktywnych 4/2021.