treść strony

IV nabór: Ponadnarodowa mobilność uczniów

Szkolenie dla instytucji zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

  • fot. Fotolia

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” to przygoda edukacyjna, z której skorzystać mogą polscy uczniowie realizując podstawę programową w trakcie międzynarodowych aktywności w dowolnym kraju Unii Europejskiej. 

Celem spotkania jest przedstawienie merytorycznych i finansowych aspektów projektu oraz omówienie zasad trwającego naboru. Będzie też możliwość zadawania pytań ekspertom i konsultowania kwestii projektowych. Więcej o projekcie "Ponadnarodowa mobilność uczniów": TUTAJ.

W trakcie szkolenia zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa związane z pandemią: dezynfekcja, utrzymanie dystansu, zasłanianie nosa i ust.

Termin: 3 listopada 2021 roku; godz. 11.00-15.00

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby niezarejestrowane na szkolenie nie będą mogły wziąć w nim udziału.

Szkolenie jest bezpłatne, FRSE nie zwraca kosztów przejazdu. W trakcie szkolenia zapewniony będzie catering.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie ankiety rejestracyjnej w systemie online i potrwa do 29 października 2021 roku:  ankieta rejestracyjna.

FRSE ostatecznie potwierdzi udział w szkoleniu w oddzielnym mailu, przesłanym po zakończeniu rejestracji na adres wskazany w zgłoszeniu.

Program spotkania

Kontakt:

Beata Likos-Grzesiak, nr tel: 797-011-632, mail: blgrzesiak@frse.org.pl

Paulina Misiak, nr tel: 510-386-531, mail: pmisiak@frse.org.pl