treść strony

Konferencja jubileuszowa Eurodesk Polska

Ruszyła rekrutacja na konferencję „Od informacji do aktywności” inaugurującą obchody 20. rocznicy przystąpienia Polski do programu Eurodesk. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy pracowników młodzieżowych, decydentów, ekspertów i wszystkie osoby działające na rzecz młodzieży.

  • fot. Eurodesk

Wydarzenie organizowane w Warszawie 18 kwietnia 2023 r. poświęcone będzie podsumowaniu dotychczasowej działalności Eurodesku w Polsce oraz roli informacji i doradztwa dla młodzieży we współczesnym świecie. W czasie konferencji wystąpią eksperci z Polski i z zagranicy oraz beneficjenci działań informacyjnych dla młodzieży.

Po części oficjalnej odbędą się warsztaty, w czasie których poruszone zostaną zagadnienia związane z polityką młodzieżową, działalnością informacyjną i doradczą dla młodzieży. Poprowadzą je pracownicy organizacji należących do sieci Eurodesk Polska. Formuła warsztatów zakłada aktywny udział wszystkich uczestników konferencji.

Program wydarzenia znajduje się w załączniku poniżej. Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Termin zgłoszeń: 3 kwietnia 2023 r.

Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z jego pozytywnym rozpatrzeniem. O wynikach rekrutacji poinformujemy do 7 kwietnia 2023 r.