treść strony

Konferencja podsumowująca projekt Szansa

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, która stanowi okazję do zaprezentowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa tematyka wydarzenia odbywającego się 6 grudnia 2022 r. będzie dotyczyła wniosków i rekomendacji z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

  • fot. projekt Szansa

Konferencja odbędzie się w dniu 6 grudnia 2022 r. w godz. 9:30-16:00 w hotelu Boss (ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa).

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza online: https://www.webankieta.pl/ankieta/841406/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych-06122022.htmldo 1 grudnia 2022 r.

Program konferencji oraz więcej informacji znajduje się na stronie projektu Szansa: https://szansa-power.frse.org.pl/aktualnosci/konferencja-podsumowujaca-projekt-szansa-nowe-mozliwosci-dla-doroslych/.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.