treść strony

Konferencja podsumowująca projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

W dniach 6-7 grudnia 2022 r. w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) konferencja podsumowująca projekt „Szansa nowe możliwości dla dorosłych”. Głównym celem tego innowacyjnego przedsięwzięcia jest opracowanie modeli wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych z niskimi umiejętnościami podstawowymi, tj. rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.

  • fot. Krzysztof Kuczyk

Licznie przybyłych uczestników konferencji przywitał dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE, dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W swoim krótkim wystąpieniu wprowadził w istotę projektu, mówiąc o przetestowanych modelach wsparcia osób dorosłych. Przykłady zostały przedstawione w dalszej części spotkania.

Konferencja stanowiła okazję do zaprezentowania i podsumowania dotychczasowych rezultatów projektu. Kluczowa jej tematyka dotyczyła wniosków z testowania modeli wsparcia dla osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych.

Więcej informacji o konferencji i projekcie znajduje się na stronie: www.szansa-power.frse.org.pl.