treść strony

Konkurs EuroSkills 2023 w Polsce!

Z wielką przyjemnością informujemy, że WorldSkills Poland podejmie się organizacji EuroSkills 2023 w Polsce. To największa w Europie impreza poświęcona doskonaleniu umiejętności i kształcenia zawodowego.

  • fot. WorldSkills Poland

Po niedawnej decyzji WorldSkills Europe o przeniesieniu imprezy z Federacji Rosyjskiej, w której pierwotnie miały odbyć się zawody w Sankt Petersburgu w sierpniu 2023 r., WorldSkills Europe zwróciła się do Niemiec, Luksemburga i Polski o organizację EuroSkills 2023 w swoich państwach. Kraje te wyraziły wcześniej zamiar ubiegania się o organizację Konkursu EuroSkills 2027 (Niemcy i Luksemburg złożyły ofertę wspólną na rok 2027). Decyzja o zaproszeniu Polski do złożenia oferty na organizację wydarzenia została podjęta zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi wyboru przyszłych gospodarzy konkursu EuroSkills.

Wszystkie strony zgodziły się, że WorldSkills Poland jest obecnie najlepszym kandydatem, aby podjąć się tak ogromnego wyzwania, jakim jest zorganizowanie konkursu EuroSkills 2023 w tak krótkim czasie. WorldSkills Germany i WorldSkills Luxembourg w pełni popierają decyzję WorldSkills Poland o przyspieszeniu swojej oferty i organizację EuroSkills 2023. Operatorem tego wydarzenia w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

WorldSkills Europe wyraził szczerą wdzięczność WorldSkills Poland za wsparcie i zaangażowanie się w przeniesienie do Polski największej w Europie imprezy poświęconej doskonaleniu umiejętności i kształcenia zawodowego.

Oferta WorldSkills Poland na organizację konkursu EuroSkills 2023 zostanie ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne WorldSkills Europe podczas spotkania w Krakowie w czerwcu 2022 r.

Koalicja na rzecz WorldSkills i organizacji w Polsce EuroSkills 2023

Na rzecz WorldSkills i organizacji EuroSkills 2023 w Polsce zawiązała się koalicja, do której jako pierwsze przystąpiły: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”, DMG Mori Sp. z o.o., Grupa Azoty SA Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Śląska.

Uroczystość dołączenia do koalicji nowych sygnatariuszy odbyła się 31 marca we Wrocławiu, podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022” zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Jak podkreśliła dr Bianka Siwińska, prezeska tej Fundacji, budowa międzynarodowego prestiżu polskiej edukacji ma bardzo różne wymiary. – Jednym z nich jest właśnie to szczególne wydarzenie: podpisanie porozumienia rozszerzającego koalicję na rzecz rozwoju inicjatywy WorldSkills i organizacji zawodów EuroSkills 2023 w Polsce. Po 10 latach będziemy mieć w Polsce wydarzenie podobnej klasy co Euro 2012 – skomentowała dr Siwińska, dodając: – Chcemy młodym ludziom pomóc w wyborze ich ścieżki życiowej; rozsądnie, z sensem, ale też, żeby to pasowało do ich predyspozycji, kompetencji, talentów. Zatem mówienie o umiejętnościach zawodowych to niejako serce, sedno tego, co robimy w Fundacji.

Dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek, witając nowych sygnatariuszy, powiedział: – Poszerzamy koalicję o instytucje, które są zainteresowane, aby zaangażować się w organizację EuroSkills w Polsce. Idea jest prosta, jeżeli chodzi o partnerów uczelnianych. Po prostu uczelnie obejmują patronaty nad poszczególnymi konkurencjami.

Dr Paweł Poszytek wyraził wdzięczność, jak powiedział, kolegom z Europy za zaufanie, że jesteśmy w stanie udźwignąć organizację tej imprezy w tak krótkim czasie.

Stosowne porozumienia w imieniu 7 polskich uczelni podpisali: prof. dr hab. Paweł Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego; prof. dr hab. Jacek Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego; prof. dr hab. Marta Kosior-Kazberuk, rektorka Politechniki Białostockiej; prof. dr hab. inż. Jerzy Zając, prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą Politechniki Krakowskiej; prof. Dariusz Czerwiński, prorektor ds. ogólnych i rozwoju Politechniki Lubelskiej; prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej, oraz prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

– Uczelnie są zainteresowane obejmowaniem swoim patronatem poszczególnych branż i najlepiej pokazać to na przykładach – mówi dr Paweł Poszytek i wylicza: – Z Politechniką Krakowską mamy długotrwałe już doświadczenia we wspólnym organizowaniu zawodów na poziomie krajowym i wyłanianiu zawodników do europejskich i światowych zawodów w modelowaniu komputerowym w branży architektonicznej. Politechnika Poznańska chce objąć patronat nad konkurencją technika laboratorium chemicznego. Z kolei AGH bardzo interesuje się tym, żeby opiekować się konkurencją związaną z integracją systemów informatycznych. Generalnie uczelnie zawiązują dziś partnerstwa z biznesem, mają potężną wiedzę i zaplecze do tego, żeby studenci rozwijali się w danej branży – wymienia dr Poszytek. Zaznacza, że WorldSkills daje jeszcze ten dodatkowy wymiar, supermiędzynarodowy; to kontakty z kolejnymi przedsiębiorstwami, z ewentualnymi sponsorami. Dla uczelni korzyść jest wielka; przede wszystkim uatrakcyjnia ofertę dydaktyczną, ułatwiając swoim studentom startowanie w takich konkursach. Ale też pomaga im się przygotować. Wszystko to z kolei promuje daną uczelnię, pozytywnie wpływając na jej wizerunek.

Dokładna data i miasto przeniesionego konkursu EuroSkills 2023 nie zostały jeszcze potwierdzone. Dalsze szczegóły zostaną opublikowane w najbliższym czasie.