treść strony

Konkurs fotograficzny POWER foto

Zespół POWER - sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym POWER foto pod hasłem „Mój POWER – mój zawód. Za pomocą jednego zdjęcia przedstaw swój zawód”.

  • KONKURS FOTOGRAFICZNY POWER FOTO

    fot. Kreacja

Celem Konkursu jest promocja Programu i rezultatów staży oraz szkoleń zawodowych realizowanych przez beneficjentów PO WER VET poprzez nagrodzenie i wyróżnienie najciekawszych zdjęć prezentujących działania projektowe podejmowane przez uczestników Konkursu w Programie.

W ramach promocji zrealizowanych działań projektowych oraz podsumowania  całości fazy konkursów wniosków 2014-2020 wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. Planowanym są m.in. galerie zdjęć, publikacje w prasie i mediach, ewentualnie zawodowe kalendarze roczne zużyciem wybranych zdjęć.

Termin przesyłania zgłoszeń: od 14 maja do 31 października 2021 r.

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody: vouchery na za zakup sprzętu elektronicznego oraz pakiety rzeczowe.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie https://power.frse.org.pl/ksztalcenie-i-szkolenia-zawodowe/power-foto/.

Zachęcamy do sprawdzenia zasobów zdjęć projektowych oraz do udziału w Konkursie!