treść strony

Konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE

Zachęcamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na Regionalne Punkty Informacyjne na lata 2024-2025. Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2024 r.

 • fot. RPI

W konkursie mogą wziąć udział organizacje oraz instytucje mające doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych. Szczególnie zachęcamy te podmioty, które są zainteresowane promowaniem międzynarodowych programów edukacyjnych oraz pełnieniem funkcji przedstawiciela FRSE w swoim regionie.

Nabór wniosków trwa do 31 lipca 2024 r.

Wyślij zgłoszenie

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami:

Czym są Regionalne Punkty Informacyjne FRSE?

Regionalne Punkty Informacyjne FRSE to jednostki, których celem jest docieranie z informacją o edukacyjnych programach unijnych w szczególności do mniejszych miejscowości. Chodzi o regiony, które do tej pory nie korzystały z możliwości, jakie dają takie programy, jak m.in.: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, eTwinning oraz projekty FERS VET, FERS SE i FERS  LLL.

Działalność Regionalnych Punktów Informacyjnych kierowana jest do wszystkich zainteresowanych realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych, w szczególności do:

 • przedstawicieli instytucji oświatowych;
 • nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kadry placówek edukacyjnych;
 • przedstawicieli organów prowadzących;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych;
 • uczelni wyższych, fundacji, bibliotek, domów kultury (lub instytucji zajmujących się niezawodową edukacją dorosłych);
 • przedstawicieli rzemiosła, przedsiębiorców, organizacji branżowych i partnerów społecznych.
Co należy do zadań RPI?

Do zadań Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE należy przede wszystkim:

 • promowanie programów zarządzanych przez FRSE;
 • upowszechnianie rezultatów projektów, przykładów dobrych praktyk, sukcesów i efektów programu;
 • organizacja i prowadzenie spotkań informacyjnych (minimum dwóch spotkań w ciągu roku); Narodowa Agencja Programu Erasmus+ może również wydelegować ekspertów na spotkanie informacyjne w przypadku, gdy zapewni on uczestnictwo minimum stu osób z grup docelowych programów zarządzanych przez FRSE;
 • pomoc FRSE w organizacji wydarzeń w regionach oraz rekrutacji uczestników;
 • ewaluacja spotkań informacyjnych (ankiety);
 • współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;
 • raportowanie zrealizowanych działań; przedstawiciele RPI mają nieprzekraczalny termin dwóch tygodni na odesłanie takich dokumentów, jak:
  • sprawozdania zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE;
  • oryginał list obecności zgodnie ze wzorem wskazanym przez FRSE;
  • zdjęcia;
 • promocja wizerunku FRSE (minimum dziesięć zdjęć uwzględniających prelegentów i uczestników spotkań informacyjnych);
 • wsparcie logistyczno-merytoryczne przy organizacji konferencji regionalnych w danym województwie.