treść strony

Konkurs „Popularyzator Nauki”

Popularyzowanie nauki i przybliżanie zagadnień naukowych to główny cel 18. edycji konkursu „Popularyzator Nauki”. Przedsięwzięcie organizuje serwis Nauka w Polsce ze środków z programu MEiN „Nauka dla Społeczeństwa”. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 18 września. Zwycięzców konkursu poznamy w grudniu.

  • fot. Shutterstock

W konkursie mogą wziąć udział osoby, instytucje i zespoły popularyzujące naukę. Pod uwagę będą brane projekty i przedsięwzięcia trwające co najmniej dwa lata. Już po raz kolejny kapituła konkursu wyłoni zwycięzców w pięciu kategoriach:

  • Naukowiec – zgłoszenia od osób indywidualnych (posiadających co najmniej tytuł doktora).
  • Animator – zgłoszenia od osób prowadzących indywidualną działalność popularyzatorską (nieposiadających tytułów naukowych). 
  • Zespół – zgłoszenia od zespołów popularyzujących naukę (koła naukowe, osoby pracujące nad wspólnymi projektami na rzecz popularyzacji).
  • Instytucja – zgłoszenia od instytucji naukowych (np. instytuty, jednostki uczelni), pozanaukowych (np. organizacje pozarządowe, centra nauki) i przedsiębiorstw. 
  • Media – zgłoszenia od dziennikarzy, zespołów redakcyjnych mediów, blogerów czy zespołów tworzących strony internetowe.

Konkurs jest organizowany od 2005 r. przez serwis Nauka w Polsce, wydawany przez Fundację Polskiej Agencji Prasowej.

Więcej informacji