treść strony

Konsultacje online: Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2

Zachęcamy do skorzystania z konsultacji online dla wnioskodawców sektora Erasmus+ Edukacja szkolna, Akcja 2. Termin składania wniosków upływa 5 marca 2024 r. o godz. 12:00.

  • fot. Shutterstock

Zapraszamy do udziału w konsultacjach online przeznaczonych dla przedstawicieli instytucji zamierzających składać wnioski w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja szkolna – Projekty współpracy (KA220) oraz Partnerstwa na małą skalę (KA210).

Podczas indywidualnych konsultacji będzie można omówić z pracownikami Narodowej Agencji zasady dotyczące składania wniosków, dopytać o konkretne aspekty merytoryczne projektów czy skonsultować poszczególne ich elementy. Spotkania nie służą natomiast ocenie w całości wypełnionych aplikacji.

Konsultacje odbywać się będą na platformie MS Teams w terminach: 29, 31 stycznia oraz 2-19 lutego br. w godz. od 10:00 do 14:00.

Link do spotkania zostanie udostępniony w dniu poprzedzającym konsultacje na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

Przewidywany czas trwania jednego spotkania (konsultacji) to 45 min. Podczas rejestracji online prosimy o wybór dnia oraz jednego z dostępnych przedziałów czasowych konsultacji:

Rejestracja na spotkanie

Uwaga: Udział w konsultacjach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna instytucja może wziąć udział tylko w jednym spotkaniu konsultacyjnym.

Kontakt: Beata Karwowska, tel. 505 431 322, bkarwowska@frse.org.pl