treść strony

Wyniki: Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu wniosków Erasmus+ w Akcji 2 sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe złożonych w terminie do 5 marca 2024 r.

  • fot. Shutterstock

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłasza wyniki konkursu wniosków złożonych w terminie do 5 marca 2024 r. w ramach Akcji 2 Partnerstwa na rzecz współpracy: Partnerstwa na małą skalę (KA210-VET) oraz Partnerstwa współpracy (KA220-VET). Decyzje zostały podjęte przez Zarząd NA 1 lipca 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikatach z listami rankingowymi:

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu wraz ze szczegółowymi informacjami zostaną wysłane w najbliższym czasie drogą e-mailową na adresy przedstawicieli prawnych oraz osób kontaktowych wnioskodawców podane we wnioskach o dofinansowanie. Tą samą drogą zostaną przesłane informacje o dalszych krokach związanych z zawarciem umowy finansowej.