treść strony

Konsultacje: Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach na temat Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji. Ankieta online kierowana jest do szkół, nauczycieli, rodziców oraz pozostałych interesariuszy systemu edukacji.

 • fot. Shutterstock

Jednym z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy jest przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie polityki cyfryzacji obszaru edukacji – dokumentu programowego i strategicznego o nazwie Polityka Cyfrowej Transformacji Edukacji (PCTE). Będzie on stanowił podstawę działań interesariuszy i wszystkich aktorów sceny edukacji. Określi także narzędzia umożliwiające osiągnięcie w pełni cyfrowego systemu edukacji, dostosowanego do współczesnych wyzwań środowiska przedszkolnego i edukacji ogólnej. Polityka musi zawierać ponadto plan wdrożenia, środki oceny i monitorowania. Wszystkie elementy dokumentu zostaną opracowane przy zastosowaniu podejścia partycypacyjnego.

W zgodzie z tymi założeniami MEN zaprasza do udziału w tworzeniu PCTE i wypełnienia ankiety online. Ma to na celu ukonkretnić prace nad dokumentem, uwzględnić cyfrowe oczekiwania i potrzeby środowiska edukacyjnego oraz pomóc rzetelnie określić kierunki zmian w edukacji. Pozwoli to nie tylko dotrzymać kroku innym krajom Europy, lecz także sprawi, że Polska stanie się ważnym partnerem w zakresie edukacji cyfrowej na scenie międzynarodowej.

Przejdź do ankiety

W ankiecie wyróżniono 10 najistotniejszych zagadnień, które należy rozważyć na początku drogi do przygotowania niezwykle ważnej zmiany, jaką jest cyfrowa transformacji szkoły. Nazwane one zostały Dekalogiem cyfrowej edukacji:

 1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej.
 2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej.
 3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji, na szkołę.
 4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki, dydaktyka cyfrowa.
 5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli.
 6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół.
 7. Kształcenie cyfrowych specjalistów.
 8. Cyfrowe bezpieczeństwo.
 9. Zmiana organizacji pracy szkoły.
 10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów.

W ankiecie każdemu zagadnieniu z dekalogu towarzyszą dwa stwierdzenia. Prosimy o wyrażenie swojej opinii o nich przez zaznaczenie jednej z odpowiedzi: zgadzam się, zgadzam się częściowo, nie zgadzam się, oraz przekazanie krótkiego uzasadnienia każdego wyboru. Jeśli będą Państwo uważali, że ważne zagadnienia nie zostały wyczerpane, prosimy o wskazanie swoich propozycji na końcu ankiety.

Opracowany wspólnie z Państwem projekt dokumentu będzie następnie procedowany w ramach procesu legislacyjnego.