treść strony

Konsultacje publiczne: ewaluacja programu Erasmus+

Komisja Europejska zaprasza do zgłaszania opinii na temat funkcjonowania programu Erasmus+. Uwagi przyjmowane są do 8 grudnia 2023 r.

  • fot. Shutterstock

Do 31 grudnia 2024 r. przeprowadzona zostanie ewaluacja aktualnego programu Erasmus+ i jego poprzednika. Można już publikować swoje uwagi dotyczące:

  • oceny śródokresowej programu na lata 2021-2027;
  • oceny końcowej programu na lata 2014-2020.

Weź udział w konsultacjach

Ocena dotyczy ogólnej skuteczności i wykonania programu (w tym w kontekście nowych inicjatyw) oraz realizacji środków na rzecz włączenia i uproszczenia. Ponadto celem jest uzyskanie opinii obywateli i zainteresowanych stron na temat sprawności programu wobec bieżących wyzwań oraz wkładu społecznego, a także uwag odnoszących się do przyszłości Erasmusa+.

Ocena ogólnych wyników programu Erasmus+ będzie dokonana w oparciu o pięć kryteriów: skuteczność, wydajność, przydatność, spójność i europejska wartość dodana. Równolegle Komisja przeprowadzi inne ukierunkowane konsultacje i działania związane z gromadzeniem danych, takie jak ankiety, wywiady i prace analityczne.

Nowa ewaluacja śródokresowa pozwoli uwzględnić efekt wprowadzonych usprawnień oraz zalecenia dotyczące kontynuacji programu.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii!