treść strony

Konsultacje społeczne: Europejski Korpus Solidarności

Komisja Europejska rozpoczęła szerokie konsultacje społeczne na temat programu Europejski Korpus Solidarności. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

  • fot. Shutterstock

Swoją opinię mogą wyrazić zarówno przedstawicielki i przedstawiciele organizacji, jak i młode osoby biorące udział w projektach.

Aby wziąć udział, należy wypełnić KWESTIONARIUSZ ONLINE. Konsultacje społeczne trwają do 5 lutego 2024 r. Ankietę można wypełnić w jednym z 24 języków UE.

Celem jest zbadanie, czy program Europejski Korpus Solidarności:

  • skutecznie spełnia oczekiwania i realizuje założone cele;
  • jest efektywny pod względem opłacalności i proporcjonalności rzeczywistych kosztów do korzyści;
  • jest istotny z punktu widzenia bieżących i pojawiających się potrzeb;
  • jest spójny zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym (z innymi programami UE i umowami międzynarodowymi);
  • wnosi unijną wartość dodaną, tj. przynosi rezultaty wykraczające poza to, co zostałoby osiągnięte przez państwa członkowskie działające samodzielnie.

Chodzi zatem o zebranie informacji zwrotnych oraz pozyskanie wyników, wiedzy eksperckiej, porad, uwag, opinii itp. wszystkich zainteresowanych stron w celu wypracowania wyważonego i opartego na dowodach osądu o tym, na ile dobrze funkcjonuje przedmiotowy program.