treść strony

Konsultacje społeczne: Europejskie Ramy Kwalifikacji

Zapraszamy do podzielenia się opiniami na temat przejrzystości i porównywalności kwalifikacji w Europie w trwających konsultacjach społecznych dotyczących Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF), prowadzonych przez Komisję Europejską.

  • fot. Shutterstock

Kwestionariusz nie wymaga specjalistycznej wiedzy i jest dostępny we wszystkich językach UE do 22 marca 2023 r. Wypełnienie go zajmuje kilka minut.

Weź udział w konsultacjach

Konsultacje są częścią oceny zalecenia Rady z 2017 r. w sprawie Europejskich Ram Kwalifikacji, w ramach której analizuje się skuteczność, efektywność, spójność, adekwatność i unijną wartość dodaną tego działania. Celem ewaluacji jest podsumowanie dotychczasowych prac i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Gromadzenie Państwa poglądów i opinii stanowi bardzo ważny wkład w to zadanie. Zachęcamy również do podzielenia się tym ze swoimi sieciami zawodowymi.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z konsultacjami społecznymi, prosimy o kontakt bezpośrednio na adres e-mailowy: EMPL-B2-UNIT@ec.europa.eu.