treść strony

KPO BCU: wyniki II naboru

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).

  • fot. Shutterstock/FRSE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza wyniki II naboru wniosków w ramach konkursu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs). Wnioski można było składać do 3 kwietnia 2023 r., a decyzja selekcyjna została podjęta 15 czerwca 2023 r.

Komunikat z listą rankingową

Indywidualne powiadomienia o wynikach naboru (wraz ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków) zostaną wysłane drogą mailową w najbliższym czasie na adresy mailowe prawnych przedstawicieli i osób kontaktowych w organizacji wnioskodawcy, które były podane we wniosku o objęcie wsparciem.

Instytucje, którym przyznano dofinansowanie, otrzymają drogą mailową informacje o dalszych krokach związanych z procedurą podpisywania umowy o objęcie wsparciem i uzyskiwaniem dofinansowania. Instytucje niepubliczne otrzymają dodatkowo wytyczne odnośnie do procedur badania finansowego.

Instytucje, które nie uzyskały dofinansowania w II naborze wniosków, mogą ubiegać się ponownie o przyznanie dofinansowania w kolejnych naborach, o ile zostaną udostępnione adekwatne dziedziny.

Informacje o kolejnych naborach będą udostępniane na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu.