treść strony

Kraków: spotkanie informacyjne dla szkolnictwa wyższego – konkurs wniosków 2023

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na spotkanie regionalne w Krakowie poświęcone ofercie programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności w konkursie 2023.

  • fot. Shutterstock

Spotkanie stacjonarne odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2022 r. w Krakowie, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego (ul. Rakowicka 27, budynek główny, sala nr 30).

Rejestracja na wydarzenie jest otwarta do 5 grudnia 2022 r. lub do momentu wyczerpania liczby miejsc.

Celem spotkań jest przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów możliwych do zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z uwzględnieniem zasad konkursu obowiązujących w roku 2023. Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej (w ramach Akcji 1) oraz projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w sektorze Szkolnictwa wyższego, Jean Monnet) skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2).

15 grudnia, w trakcie sesji I będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie projektów Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego, a w trakcie sesji II i III – mobilności w sektorze Szkolnictwa wyższego. Chęć skorzystania z konsultacji prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc).

program wydarzenia

Do kogo skierowane jest spotkanie?

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego;
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Ważne! Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z Krakowa oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.