treść strony

Laureaci konkursów edukacyjnych FRSE 2023

30 listopada 2023 r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, podczas której ogłoszono laureatów prestiżowych konkursów. Oto lista zwycięzców!

  • fot. FRSE

Wśród wyróżnionych projektów w konkursie EDUinspiracje znalazły się inicjatywy z zakresu edukacji społecznej, ekologii, synergii dla edukacji, umiejętności cyfrowych i wyrównywania szans. Wręczono także nagrody indywidualne dla EDUinspiratora i Młodego EDUinspiratora oraz uhonorowano zwycięzców konkursów EDUinspiracje Media, EITA (European Innovative Teaching Award) i ELL (European Language Label). Zostały też przyznane trzy nagrody specjalne FRSE.

EDUinspiracje 2023

Działania społeczne: Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
Tytuł projektu:
Mobilność-Technologia-Innowacja. Rozwój mobilności uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie
Strona internetowa projektu: http://www.zszglogow.pl/aktualnosci.html
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA102-063124
Opis projektu: Projekt szkolny obejmował działania edukacyjne dla społeczności lokalnej, w tym program „Mechanik dla Malucha” i Akademię Kodowania, angażujące około 150 przedszkolaków. Uczniowie zrealizowali bezpłatny remont instalacji elektrycznej w domu uchodźców oraz zaprojektowali nowe pracownie technologiczne. Projekt obejmował również dodatkowe lekcje języków obcych, co poprawiło kompetencje językowe uczestników i ich wyniki egzaminacyjne. Inicjatywa zwiększyła szanse uczniów na rynku pracy i promowała kierunki techniczne szkoły jako atrakcyjną opcję edukacyjną, przyczyniając się do lepszego przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych i wzmocnienia wizerunku szkoły jako innowacyjnej i zaangażowanej w lokalną społeczność.

Ekologia: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy 
Tytuł projektu: Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults
Strona internetowa projektu: https://krakowskialarmsmogowy.pl/portfolio/projekt-3r/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA204-081952
Opis projektu: Projekt „Take the challenge and start the 3R’s: Reduce, Reuse, Recycle. Promoting zero-waste lifestyle among adults” skupia się na promowaniu stylu życia „zero waste” wśród dorosłych. Realizowany przez Krakowski Alarm Smogowy, oferuje wysokiej jakości materiały edukacyjne, w tym filmy wideo, podcasty i podręczniki, które są dostępne na stronie WWW oraz na portalu EPALE. Materiały te – w różnych językach – zawierają dokładne informacje na temat sposobów zmniejszania ilości odpadów i są uzupełnieniem działań ekologicznych prowadzonych w Europie. Projekt był innowacyjny w swoim podejściu i metodologii, oferując pakiet wiedzy wraz z krótkimi, profesjonalnie wykonanymi filmami i podcastami. Działania projektu są kontynuowane, zapewniając trwałość wyników i łącząc obszary ekologii, zmian klimatycznych i edukacji zdrowotnej dorosłych, co czyni go wyjątkowym przykładem w kategorii ekologia w konkursie EDUinspiracje 2023.

Synergia dla edukacji: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Wiedzy Think! 
Tytuł projektu:
Active learning and innovative teaching in flexible learning spaces
Strona internetowa projektu: https://www.think.org.pl/projekty/aktualnosci/316-certyfikat-caf-dla-fundacji-think 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA201-065587
Opis projektu: Projekt miał na celu poprawę wykorzystania przestrzeni edukacyjnej w szkołach w celu stymulowania aktywnego uczenia się. Oparto go na inicjatywie EUN Future Classroom Lab (FCL). Główne działania projektu obejmowały: pomoc w zrozumieniu i wdrażaniu aktywnego uczenia się, opracowanie programu szkoleniowego dla nauczycieli, audyty przestrzeni edukacyjnych i ich adaptację, a także stworzenie partycypacyjnej sieci praktyków. Projekt wytworzył liczne materiały edukacyjne, w tym webinaria, repozytorium zasobów, blog, program szkoleniowy dla nauczycieli, podręcznik szkoleniowy, wytyczne dotyczące innowacji przestrzeni edukacyjnej i narzędzie do tworzenia scenariuszy online. Zrealizowano MOOC, a wyniki projektu były szeroko rozpowszechniane. Projekt był współpracą sześciu organizacji z Polski, Belgii, Francji, Portugalii i Turcji. Jego rezultaty miały znaczny wpływ na odbiorców zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.

Umiejętności cyfrowe: Stowarzyszenie Passionfruits 
Tytuł projektu:
Digital Orchestra 
Strona internetowa projektu: https://digitalorchestra.org/ 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA203-065521 
Opis projektu: Projekt Digital Orchestra skupiał się na opracowaniu innowacyjnego narzędzia cyfrowego dla studentów studiów orkiestrowych. Narzędzie to zawiera zasoby edukacyjne mające na celu usprawnienie indywidualnej pracy studentów i pomoc dydaktyczną dla edukatorów. Projekt ten, realizowany przez ekspertów z trzech krajów europejskich, był innowacyjny poprzez integrację technologii cyfrowych z edukacją muzyczną i stworzenie narzędzia edukacyjnego dostosowanego do międzynarodowych potrzeb studentów. Uczestniczyło w nim 750 osób, zarejestrowano 20 000 pobrań materiałów i 4000 wejść na stronę projektu. Strona internetowa projektu będzie utrzymywana także po jego zakończeniu. Trzy uczelnie muzyczne włączyły już wyniki projektu do swoich programów nauczania. Planowane jest dalsze rozwijanie zasobów projektu.

Wyrównywanie szans: Politechnika Gdańska 
Tytuł projektu:
Affective loop in Socially Assistive Robotics as an intervention tool for children with autism 
Strona internetowa projektu: https://emboa.eu/ 
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA203-065096 
Opis projektu: Projekt „Affective loop in Socially Assistive Robotics”, skoncentrowany na wykorzystaniu robotów i technologii rozpoznawania emocji w terapii dzieci z autyzmem, został zaproponowany do kategorii „Wyrównywanie szans”. Badania potwierdziły skuteczność tej metody jako innowacyjnego narzędzia interwencyjnego. Projekt umożliwił rozwój kompetencji wśród kadry naukowej i studentów w zakresie wykorzystania robotów do terapii dzieci z ASD, a 65 dzieci z ASD skorzystało z leczenia przy użyciu robota Kaspar. Wyniki projektu mają potencjał transferu do innych krajów i sektorów, a działania upowszechniające obejmowały wykłady, webinaria, szkolenia oraz artykuły naukowe. Wszystkie materiały są publicznie dostępne na licencji Attribution 4.0 International na stronie: https://emboa.eu/.

EDUinspirator 2023

Nagrodzona: Joanna Młynarska 
Sektor: edukacja zawodowa
Instytucja: Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie 
Tytuł projektu: Cyfrowa Hiszpania – najlepszym startem w życie zawodowe 
Joanna Młynarska, dyrektor Niepublicznego Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie, od lat współpracuje przy projektach Erasmusa, wykazując się zaangażowaniem i inicjatywą. Łącząc role menadżera, wychowawcy i lidera, wprowadziła innowacje w kształceniu zawodowym, uruchomiła kierunek technik stylista i rozwija lokalny wolontariat Szkolnego Koła Caritas. Jej szkoła odniosła sukcesy w projektach Erasmus+ oraz konkursach IT, z wysoką zdawalnością matur i egzaminów zawodowych. Jest rozpoznawalna wśród kandydatów, co przekłada się na sukcesy rekrutacyjne do klas I.

Młody EDUinspirator 2023

Nagrodzona: Kaja Możdżeń
Kategoria: wolontariusz
Instytucja: Fundacja Sempre a Frente
Tytuł projektu: Pocztówka z Lublina
Kaja Możdżeń była liderką grupy młodych osób realizujących projekt solidarności „Pocztówka z Lublina”, wspierany przez Fundację Sempre a Frente. Kaja jako liderka była bardzo aktywna, czuwała nad kolejnymi etapami projektu i motywowała wszystkich do działania. Dzięki Kai projekt był lokalnie widoczny i rozpoznawalny w mediach społecznościowych, wzmianka o nim pojawiła się również w magazynie „Europa dla Aktywnych”. Po projekcie Kaja kontynuuje działalność w sektorze pozarządowym – m.in. stworzyła własną inicjatywę oraz objęła koordynacją inne projekty. Dzięki sukcesowi projektu solidarności, swojej działalności oraz ciężkiej pracy Kaja uzyskała tytuł Ambasadora Europejskiego Roku Młodzieży 2022 przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

EDUinspiracje Media 2023

Kategoria: Publicystyka
Nagrodzona: Aneta Kunowska
Praca konkursowa:
„Ruszyliśmy w świat”, czasopismo „Cogito”
Artykuł ukazuje fascynującą podróż uczniów z Liceum im. Adama Mickiewicza w Sulęcinie przez terytoria Erasmus+. To niezwykłe doświadczenie, gdzie język angielski staje się kluczem do otwierania magicznych drzwi współpracy z rówieśnikami z Włoch, Rumunii, Turcji, Szwecji, Francji, Hiszpanii. Autorka opowiada o tym, jak uczniowie przenikają granice kultur, ucząc się nie tylko języka, lecz także wzajemnego zrozumienia. To nie tylko podróż przez szkoły i miasta Europy, lecz także wyjątkowa lekcja otwartości na inność i wzajemnego szacunku.
Uzasadnienie jury: Za interesujący i sumienny opis projektu Erasmusa+, w którym na pierwszym planie udało się umieścić uczestników. Sprawnie napisany materiał, po którym czytelnik zaczyna się zastanawiać, czy sam by się gdzieś nie wybrał.

Kategoria: Reportaż
Nagrodzona: Emilia Kołyszko

Praca konkursowa: „Gotowana kukurydza”, audycja Radia Afera
W swojej audycji autorka przeprowadza wywiady z uczestnikami wymiany studenckiej. W ciekawy sposób przedstawia ich zmagania z codziennością wynikającą z faktu, że znaleźli się w innym kraju. Autorka ukazuje, że wyjazd na Erasmusa+ może być wyzwaniem choćby ze względu na różnice kulturowe czy organizację pracy na uczelni.
Uzasadnienie jury: Za profesjonalizm i doskonały warsztat oraz dobrze dobranych bohaterów. Dodatkowy plus za odwagę, by pokazać, że Erasmus+ to nie tylko przygoda, ale i wyzwanie.

Kategoria: Wywiad
Nagrodzona: Joanna Kukier

Praca konkursowa: „Obudź w sobie pasję do działania! Czyli kilka słów o tym, z jakich programów edukacyjnych mogą korzystać studenci”, Akademickie Radio Centrum 
„Pasja” – tak można jednym słowem streścić wywiad autorki z przedstawicielem Fundacji Sempre a Frente. Podczas tej precyzyjnej wymiany zdań gość z entuzjazmem opowiada o możliwościach, jakie wynikają z uczestnictwa w programie Erasmus+ oraz Europejskim Korpusie Solidarności. Jego zaangażowanie i przekonanie wnoszą do rozmowy dynamiczny charakter. Słuchacze mają okazję dowiedzieć się, jak aktywnie uczestniczyć w projektach, jakie korzyści mogą płynąć z tego typu doświadczeń i w jaki sposób taka inicjatywa może odmienić życie. Gość programu zachęca do tworzenia własnych projektów, do zapraszania osób spoza kraju. Przekazuje, że zrozumienie i realizacja projektów mogą być nie tylko satysfakcjonujące, ale również inspirujące dla innych, skłaniając ich do korzystania z edukacyjnych wyjazdów, które, według gościa, mają potencjał „game changera”.
Uzasadnienie jury: Za dociekliwość i kulturę osobistą oraz umiejętność doboru rozmówcy. Coraz rzadziej zdarza się, by gość w radiu tak dobrze wiedział, co mówi, i tak dobrze mówił, co wie.

Wyróżnienie w kategorii: Publicystyka
Wyróżniona: Beata Hąc
, Fundacja Instytut Pracy i Kariery
Praca konkursowa: „Aktywność w wymiarze międzynarodowym” (prasa + internet)
Artykuł podkreśla znaczenie aktywności międzynarodowej dla rozwoju młodych ludzi. Edukacja międzykulturowa i uczestnictwo w projektach, takich jak Erasmus+, pozwalają na poszerzanie horyzontów, rozwijanie kompetencji kulturowych i międzykulturowych. Młodzież z powiatu zawierciańskiego aktywnie uczestniczyła w wymianach z Ukrainą, Litwą i Włochami, tworząc kanał LuZa21 na YouTube. Projekt skupił się na wartościach takich jak równość, wolność i tolerancja, prezentując różnice w podejściu do tych wartości w Polsce i na Ukrainie. Działania te mają na celu rozwijanie świadomości międzykulturowej i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Uzasadnienie jury: Za wysiłek, dzięki któremu czytelnik może dostrzec walory międzynarodowych projektów młodzieżowych w szerszym kontekście. Ciekawy głos w dyskusji o sensie i owocach edukacji międzykulturowej.

EITA (European Innovative Teaching Award) 2023

Kategoria: Edukacja wczesnoszkolna
Nagrodzona:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile (na etapie projektu było to: Publiczne Przedszkole nr 7 im. Pszczółki Mai w Pile)
Tytuł projektu: Trudne tematy w dobrej zabawie – wychowanie ku przyszłości
Strona internetowa projektu: https://przedszkole7.pila.edu.pl/erasmus/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA201-064947
Opis projektu: Projekt dotyczył pracy nad umiejętnością logicznego myślenia wśród małych dzieci i ich edukacji w obszarze STEM. W trakcie projektu nauczyciele doskonalili swój warsztat pracy, wdrażając nowe rozwiązania dydaktyczne, które pozwoliły na wprowadzenie dzieci w świat nauk ścisłych. W tym celu wykorzystywano nowe technologie, gry i zabawy dydaktyczne oraz narzędzia cyfrowe. Projekt pozwolił na wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami partnerskimi oraz wypracowanie nowych narzędzi edukacyjnych: przewodników metodycznych i scenariuszy zajęć.

Kategoria: Szkoły podstawowe
Nagrodzona:
Szkoła Podstawowa w Koźminie (woj. wielkopolskie)
Tytuł projektu: LEGO® MINDSTORMS® EV3 w edukacji szkolnej STEM
Strona internetowa projektu: https://erasmus-lego-stem.weebly.com/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2019-1-PL01-KA229-065800
Opis projektu: Głównym celem projektu był rozwój kompetencji matematyczno-informatycznych oraz językowych wśród uczniów. Brali oni udział w zagranicznych mobilnościach oraz warsztatach programowania robotów LEGO® MINDSTORMS® EV3. Wspólnie z nauczycielami opracowali słownik zawierający niezbędną terminologię związaną z programowaniem. W wyniku wymiany dobrych praktyk w projekcie powstały scenariusze zajęć i ćwiczenia z wykorzystaniem nowych technologii. Stworzono przewodnik ułatwiający pracę z zestawami LEGO® MINDSTORMS® EV3.

Kategoria: Szkoły ponadpodstawowe
Nagrodzone: IX Liceum Ogólnokształcące im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu
Tytuł projektu: Nowa Szkoła – Nowy Start
Strona internetowa projektu: https://ixlo.sosnowiec.pl/projekty-miedzynarodowe/nowa-szkola-nowy-start/
Link do platformy z rezultatami projektu: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2020-1-PL01-KA101-080645
Opis projektu: Projekt „Nowa Szkoła – Nowy Start” to rewolucyjne podejście do kształcenia uczniów szkół średnich. Szkoła rozwija umiejętności uczniów poprzez trzy innowacyjne metody: ocenianie zachęcające do samodzielności, dwujęzyczność otwierającą nowe horyzonty i kreatywne metody nauczania przekształcające przestrzeń szkolną. Uczniowie uczą się przez projekty, korzystając z nowoczesnych technologii i współpracując z rówieśnikami z zagranicy. Kreatywne przestrzenie szkolne i nauka na świeżym powietrzu sprawiają, że każda lekcja staje się unikalnym doświadczeniem. Dzięki temu podejściu uczniowie nie tylko zdobywają wiedzę, ale również rozwijają kluczowe kompetencje XXI wieku. Lekcje to więcej niż nauczanie – to fascynująca podróż ku zdobywaniu wiedzy i umiejętności życiowych.

Kategoria: Szkoły branżowe i techniczne
Nagrodzony: Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
Tytuł projektu: Zagraniczne praktyki drogą do kariery 2
Strona internetowa projektu: https://www.youtube.com/watch?v=NnaC6pt5mNw
Opis projektu: Projekt „Zagraniczne praktyki drogą do kariery 2” to odpowiedź na zmiany technologiczne i potrzeby współczesnego świata. Dzięki niemu staże zawodowe w Hiszpanii zrealizowało 80 uczniów uczących się na kierunkach opartych na nowoczesnych technologiach. Odbycie programowych praktyk to jednak nie jedyny rezultat – młodzież miała szanse zaprojektować swoje pierwsze gry i aplikacje mobilne, skonstruować samochód z napędem elektrycznym e-buggy oraz wykonać projekt domu pasywnego z wszystkimi instalacjami.

ELL (European Language Label) 2023

Alfabetyzacja dwujęzyczna uczniów w oddziałach przygotowawczych 
Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu 
Barbara Muszyńska
Strona internetowa projektu: https://sp83wroclaw.szkolnastrona.pl/p,164,alfabetyzacja-dwujezyczna-uczniow-w-oddzialach-przygotowawczych
Opis projektu: Projekt wspierał uczniów migrantów i uchodźców w nauce języka polskiego, umożliwiając im przejście do klas ogólnodostępnych. Nauczyciele przeszli szkolenia dotyczące alfabetyzacji dwujęzycznej i wykorzystywali doświadczenia uczniów jako motywację do nauki. Projekt integrował różnorodność kulturową i językową uczniów oraz zaangażował asystentów kulturowych i rodziców. Aktywności projektu obejmowały ćwiczenia z tożsamością językowo-kulturową uczniów, pracę nad tekstem w języku polskim i korzystanie z książeczek dwujęzycznych.

Źródło – Quelle 
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Wiesława Wójcik, Krystian Grądecki 
Strona internetowa projektu: https://marcinek.poznan.pl/pl_PL/po-lekcjach/zrodloquelle.html 
Opis projektu: W roku szkolnym 2022/2023 I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowało warsztaty artystyczno-językowe dla uczniów, łączące teatr, literaturę, taniec, muzykę i naukę języków obcych. W ramach wymiany z Jacob-Grimm Schule w Kassel uczestnicy odkrywali znaczenie słowa „Źródło/Quelle” za pomocą różnych narzędzi, takich jak literatura, muzyka, media cyfrowe i sztuka teatralna. Uczestnicy wybierali się na poszukiwanie źródła w jednej z czterech grup, które promowały wielojęzyczność i wielokulturowość. Wymiana obejmowała również spotkania z zagranicznymi partnerami.

S.T.A.R.S. & C.R.E.A.T.I.V.I.T.Y. – Skills Talents Aptitudes Responsibility Serendipity & Culture of Resilience Entertaining Artistic Teams Illustrating Values with Innovative Tools for Youth 
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego w Inowrocławiu
Katarzyna Sopolińska
Strona internetowa projektu: https://twinspace.etwinning.net/171134/home 
Opis projektu: Projekt z udziałem uczniów szkół podstawowych z Francji, Włoch, Słowenii i Polski miał na celu rozwijanie ekspresji artystycznej i przygotowanie uczniów do wyboru kariery. Skupiał się na demokracji, etyce, współpracy, dialogu międzykulturowym i sztuce. Celem było pobudzenie kreatywności i świadomości kulturowej, kształcenie umiejętności obywatelskich, takich jak głosowanie i równość płci. Językiem projektu był angielski, co pozwalało na rozwój językowy. Uczniowie pracowali z narzędziami cyfrowymi i realizowali interdyscyplinarne zadania, łącząc treści z różnych przedmiotów. Projekt obejmował założenie wirtualnej agencji artystycznej, gdzie uczniowie realizowali zadania dotyczące organizacji wydarzeń kulturalnych – od planowania po ewaluację.

Złoty Label
Muzeum Warszawy
koordynator projektów: Katarzyna Žák-Caplot
, za wieloletnie działania i wielokrotnie nagradzane Znakami Jakości ELL projekty mające na celu szerzenie polskiej kultury i języka polskiego 
Link do projektu „Warszawa dla zaawansowanych”: https://ell.org.pl/laureaci/warszawa-dla-zaawansowanych_124
Opis projektu: Projekt rozpoczął się w 2017 r. jako połączenie pracy w muzeum z nauczaniem języków obcych. Pierwszy projekt, „Warszawa dla zaawansowanych”, miał na celu naukę języka polskiego poprzez poznanie historii i kultury Warszawy. Z czasem projekt rozwijał się, tworząc materiały dydaktyczne. W latach 2020 i 2021 dodano dwa nowe projekty: „Warszawa dla początkujących” dla dzieci i młodzieży oraz „Warszawa dla zaawansowanych” dla edukatorów językowych i muzealnych. W 2021 r. Muzeum Warszawy i Uniwersytet Warszawski rozpoczęły oficjalną współpracę w dziedzinie edukacji językowej w muzeum i stworzyły kolejne eksperymentalne projekty, takie jak „Moje muzeum, moja opowieść” i „Wsłuchaj się w muzeum”. Badania wykazały, że nauka języka w przestrzeni muzealnej obniża bariery komunikacyjne, zachęca do aktywnego uczestnictwa w polskojęzycznej kulturze i rozwija poczucie własnej sprawczości. W 2022 r. Muzeum Warszawy nawiązało partnerstwo międzynarodowe w ramach programu Erasmus+ w celu pracy nad nowymi podejściami do nauki języków obcych poprzez europejskie dziedzictwo materialne i niematerialne.

Nagrody specjalne FRSE 2023
  • Uniwersytet Warszawski – JM prof. dr hab. Alojzy Nowak
  • Marianna Pikul
  • Ekspert Innowacji Centrów Erasmus+ InnHub dla dr inż. Doroty Piotrowskiej, prof. PŁ

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!