treść strony

Łódź, 9-10 lutego: spotkanie informacyjne nt. programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Zapraszamy do Łodzi na dwudniowe wydarzenie, podczas którego uczestnicy poznają szczegóły związane z finansowaniem, a także z procesem wnioskowania w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

  • fot. FRSE

Spotkanie jest organizowane 9 i 10 lutego br. z inicjatywy Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Łódź (działającego przy Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej).

Celem jest przedstawienie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat projektów możliwych do zrealizowania w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności z uwzględnieniem zasad konkursu obowiązujących w 2023 r.

Dofinansowanie na projekty mogą uzyskać nie tylko instytucje szkolnictwa wyższego, lecz także podmioty działające w różnorodnych sektorach, np. przedsiębiorcy, samorządy, fundacje, stowarzyszenia czy szkoły. Oferta jest skierowana zarówno do osób reprezentujących instytucje, które nie realizowały projektów w ramach programu Erasmus+, jak i do tych, które realizują działania lub w przeszłości brały w nich udział.

Beneficjenci Erasmus+ mogą realizować projekty w sektorach: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. W przypadku Europejskiego Korpusu Solidarności są to międzynarodowe i lokalne działania wolontariackie.

W trakcie pierwszego dnia szkoleń omówione zostaną przekrojowo sektory programu Erasmus+: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież i Sport. Specjaliści z polskiej Narodowej Agencji opowiedzą o możliwościach uzyskania dofinansowania w ramach Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę, które dają możliwość wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań dla wnioskujących instytucji. Zaprezentowane zostaną też możliwości oferowane przez Europejski Korpus Solidarności. Ponadto uczestnicy wydarzenia będą mogli przyjrzeć się przykładom projektów i dobrych praktyk dzięki udziałowi doświadczonych beneficjentów.

Drugi dzień spotkania informacyjnego w Łodzi adresujemy do podmiotów, które są zainteresowane realizacją projektów Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego. Zapraszamy przedstawicieli jednostek uczelni wyższych, władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Uczestnicy wydarzenia uzyskają informacje o zasadach wnioskowania, raportowania, a także planowania budżetu bezpośrednio od specjalistów z Narodowej Agencji. Podczas spotkania zostaną omówione: mobilności o zasięgu europejskim i światowym (w ramach Akcji 1) oraz projekty Partnerstw współpracy (w ramach Akcji 2) i inne typy projektów, m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego, Jean Monnet, Sojusze na rzecz innowacji czy „Uniwersytety europejskie” (w ramach działań centralnych).

Na spotkania zapraszamy wszystkich zainteresowanych wnioskowaniem:

  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe;
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego;
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji;
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, którzy chcieliby poszerzyć swoją działalność o inne akcje i sektory.

Rejestracja na stronie: https://erasmuslodz.webankieta.pl/ – do 3 lutego 2023 r. (lub do wyczerpania miejsc).

Program spotkania

Erasmus+ InnHUB to ośrodki tworzone we współpracy z uczelniami i strefami biznesowymi, które promują dobre praktyki Erasmusa. Centra są miejscem spotkań informacyjnych, szkoleń oraz wykładów prezentujących dobre praktyki związane z innowacjami i nowymi technologiami. Do tej pory utworzono 5 tego typu punktów: w Krakowie (we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie), w Katowicach (we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną), w Gdańsku (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim), w Poznaniu (we współpracy z Politechniką Poznańską) oraz w Łodzi (we współpracy z Politechniką Łódzką).