treść strony

Małopolski Festiwal Zawodów – to było coś!

Robotyka, przemysł 4.0, frezowanie CNC, automatyka, ale także fryzjerstwo, weterynaria, gastronomia, meblarstwo to tylko nieliczne z zawodów, do edukacji których zachęcano młodych ludzi podczas tegorocznego Festiwalu Zawodów, odbywającego się 24 kwietnia w Krakowie.

  • fot. Monika W.

Festiwal Zawodów realizowany jest w ramach projektu „Zawodowa Małopolska” finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Duża liczba odwiedzających – uczniów, nauczycieli, ale także rodziców – pokazuje, że coraz więcej uczniów wybiera technika i szkoły branżowe. W trakcie konferencji „Szkoły dla kompetencji przyszłości” Tomasz Krześniak, z-ca dyrektora generalnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, zaprezentował możliwości programów FRSE, a w szczególności konkurs WorldSkills oraz program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ponadto w roku 2024, dzięki środkom Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji dofinansuje kwotą 57 mln euro projekty mobilności z zakresu edukacji zawodowej uczniów i kadry.

„W obecnych czasach rozwój umiejętności miękkich jest bardzo ważny szczególnie dla młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, i coraz bardziej doceniany przez pracodawców. Wymiana wiedzy i doświadczeń zawodowych na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, umiejętność pracy w grupie, umiejętność krytycznego myślenia, ale także umiejętność uczenia się to kompetencje, które zyskują młodzi ludzie, wyjeżdżając na zagraniczne praktyki zawodowe Erasmus+ czy biorąc udział w konkursach międzynarodowych WorldSkills i EuroSkills” – podkreślał dyrektor.

Aby otrzymać bilet na konkursy międzynarodowe, należy wziąć udział w eliminacjach krajowych. Pierwszem krokiem jest konkurs regionalny – zachęcamy, by się do niego zgłosić. Jest to doskonała okazja, by sprawdzić swoje umiejętności i wziąć udział w największej olimpiadzie zawodów branżowych.

Zarejestruj się na nasze konkursy regionalne! https://www.frse.org.pl/wspoland-rejestracja-na-konkursy-regionalne