treść strony

MEiN: Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025. Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji.

 • fot. Shutterstock

Najważniejsze działania ujęte w Planie obejmują m.in.:

 • wzmocnienie współpracy z przedstawicielami pracodawców w dalszym rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach;
 • bieżące dostosowywanie oferty i treści kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami, wynikające ze zmian technologicznych i wyzwań związanych z cyfryzacją;  
 • zwiększanie dostępu do nowych zawodów dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
 • poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych;
 • utworzenie branżowych centrów umiejętności – ośrodków kształcenia, szkolenia i egzaminowania w poszczególnych branżach;
 • przygotowanie kolejnych materiałów multimedialnych do kształcenia zawodowego wykorzystujących nowe technologie;
 • zwiększenie wykorzystania nowych technologii podczas egzaminów zawodowych;
 • przyjęcie dodatkowych rozwiązań dotyczących możliwości elastycznego zatrudniania w szkołach specjalistów z rynku;
 • zwiększenie dostępu do szkoleń branżowych realizowanych u pracodawców dla obecnych nauczycieli zawodu;
 • promocję najlepszych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ich włączenie w działania upowszechniające innowacje w kształceniu zawodowym;
 • uruchomienie portalu internetowego prezentującego dostępne zawody oraz ułatwiającego współpracę szkół z pracodawcami;
 • organizację europejskiego konkursu umiejętności – EuroSkills w 2023 r.;
 • zwiększenie udziału samorządów województw w działaniach służących rozwojowi kształcenia zawodowego i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności na poziomie regionalnym.

Szczegółowe rozwiązania