treść strony

Międzynarodowy Kongres Jakości Kształcenia #ICEQ z udziałem FRSE

ICEQ to nowa formuła corocznych spotkań zainicjowana przez Konsorcjum Akademickie Katowice – Miasto Nauki. Celami Kongresu odbywającego się w dniach 16-18 listopada 2022 r. były wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw oraz praca zespołowa nad ciągłym podnoszeniem jakości kształcenia.

 • fot. FRSE

 • fot. FRSE

 • fot. FRSE

Przez 3 dni uczestnicy dyskutowali na temat zagadnień dotyczących systemów zapewnienia jakości kształcenia i jej monitorowania, akredytacji, umiędzynarodowienia, rozwoju kompetencji dydaktycznych oraz kształcenia zdalnego. W tym szczególnym wydarzeniu nie zabrakło Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Dyrektor generalny FRSE dr hab. Paweł Poszytek wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. tworzenia polityk publicznych w zakresie innowacji dydaktycznych. Wybranym przykładem były doświadczenia polskich uczelni w sojuszach „Uniwersytety europejskie”, które na potrzeby swoich działań mogą korzystać ze środków programu Erasmus+. W panelu dyskusyjnym wzięli udział przedstawiciele sojuszy:

 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok, Politechnika Śląska | EURECA-PRO;

 • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski | T4EU;

 • dr hab. Maria Próchnicka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński  | Una Europa;

 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ, Politechnika Łódzka | ECIU;

 • dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, Uniwersytet Gdański | Sea-EU;

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, Akademia Górniczo-Hutnicza | UNIVERSEH.

Ponadto Bartosz Stawiarz, dyrektor Centrów Innowacji Erasmus+ InnHUB, miał okazję dyskutować na temat wpływu kreatywności na jakość kształcenia młodych naukowców w kontekście ich pracy w sektorze innowacyjnej gospodarki. W panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • mgr inż. Jarosław Olszewski – przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów;

 • dr hab. Justyna Kucharczyk, prof. ASP – prorektor ds. badań i współpracy, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;

 • dr Andrzej Kurkiewicz – pełnomocnik prezesa ds. badań i rozwoju, Główny Urząd Miar;

 • dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska – Fundacja Młodej Nauki;

 • Adam Świtalski – EVIP Centrum Sp. z o.o.

Byliśmy również obecni na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego i w Muzeum Śląskim. Na stoisku przygotowanym przez Erasmus+ InnHUB Katowice można było zapoznać się z bezpłatnymi materiałami nt. programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, a także publikacjami naukowymi i analitycznymi dotyczącymi sektora edukacji i nauki.

Erasmus+ InnHUB Katowice powstał we współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA. Placówka mieści się w budynku KSSE SA przy ul. Wojewódzkiej 42 (pokój 4, parter) i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych osób. Więcej: Erasmus+ InnHUB.