treść strony

Mobilności z udziałem państw afrykańskich (Akcja 1, Szkolnictwo wyższe, lata 2016-2023)

Erasmus+ poszerza horyzonty i wykracza poza Europę – dobrze pokazują to mobilności z udziałem państw afrykańskich, w których uczestniczą polskie uczelnie. A jak prezentują się w liczbach te dwustronne wymiany studentów i kadry akademickiej?

  • fot. Shutterstock

Czy uczestnicy programu Erasmus+ z Afryki wybierają polskie uczelnie? Dane pokazują, że jak najbardziej. W latach 2016-2023 przyjechało do nas 1,7 tys. osób ze 109 uczelni w krajach afrykańskich.

Mobilności w drugą stronę również się odbywają, choć mniej intensywnie. W tym samych latach uczelnie afrykańskie były celem ponad 800 osób z Polski – a więc jest to liczba niemal dwukrotnie niższa. Ponadto taki kierunek mobilności bardziej interesuje polską kadrę akademicką (81% wyjeżdżających) niż studentów (tylko 9%). Tymczasem w drugą stronę proporcje wyglądają inaczej: wśród uczestników z Afryki przyjeżdżających do Polski studenci stanowią 48%, a kadra akademicka – 52%.

Popularne uczelnie

Uczelnie afrykańskie, z których przyjechało do nas najwięcej uczestników, to Uniwersytet w Safakis (173 osoby), Uniwersytet Cadi Ayyad w Marrakeszu (100 osób) i Uniwersytet w Tlemcen (95 osób). 

A na których polskich uczelniach można było ich spotkać? Czołową pozycję zajęła Politechnika Lubelska, która przyjęła 449 osób. Na kolejnych miejscach znalazły się UMK w Toruniu (150 osób) oraz Uniwersytet Jagielloński i Politechnika Białostocka (po 116 osób).

Które polskie uczelnie realizują najwięcej mobilności do państw afrykańskich? Na tej liście liderem jest Uniwersytet Jagielloński, skąd wyjechało 105 osób. Kolejne miejsca zajmują UMK w Toruniu (98 osób) i Politechnika Lubelska (67 osób).

Najczęściej wybieranymi przez polskich uczestników uczelniami goszczącymi były natomiast Uniwersytet Cadi Ayyad w Marrakeszu (80 osób), Uniwersytet w Kairze (56 osób) i Międzynarodowy Uniwersytet w Rabacie (43 osób). W sumie erasmusowcy z Polski gościli na 95 uczelniach w państwach afrykańskich.

Kierunki studiów pod lupą

Studenci przyjeżdżający z Afryki najczęściej reprezentują kierunki związane z inżynierią, produkcją i budownictwem (24%), biznesem, administracją i prawem (18%), a także naukami przyrodniczymi, matematyką i statystyką (16%).

W mniej licznej grupie polskich studentów wyjeżdżających do Afryki dominują kierunki związane z naukami społecznymi, dziennikarstwem i informacją (38%), sztukami oraz naukami humanistycznymi (25%), a także z biznesem, administracją i prawem (13%).

Szczegółowe dane

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi informacjami dotyczącymi wymiany uczestników z poszczególnymi państwami afrykańskimi. Interaktywna prezentacja pokazuje dane na dzień 13 sierpnia 2023 r.

Przejdź do prezentacji