treść strony

Nowy Jedwabny Szlak – kolej przyszłością transportu

Zamiast drogą morską towary z Chin do Europy chcą wozić pociągami – szybciej i sprawniej. Dzięki Erasmusowi+ w ideę Nowego Jedwabnego Szlaku naukowcy z Warszawy angażują wykładowców i studentów z Ukrainy, Azerbejdżanu i Turkmenistanu.

  • fot. Shutterstock

Wyobraźmy sobie, że przez internet kupujemy produkt z Chin. Dawniej dotarłby do nas karawaną sunącą Jedwabnym Szlakiem – teraz jest więcej możliwości. Może dopłynąć statkiem – ale będziemy musieli na niego czekać od czterech do nawet siedmiu tygodni, długo! Samolotem będzie szybciej – ale i znacznie drożej. – Nic dziwnego, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się pociąg – mówi dr hab. Konrad Lewczuk z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Dzięki ulepszonym trasom koleją można dostarczyć towary z Chin do Polski przez kraje Bliskiego Wschodu nawet w ciągu dwóch tygodni. W dodatku pociąg może przewieźć właściwie każdy rodzaj towaru. To sprawia, że idea Nowego Jedwabnego Szlaku jest dziś nośna – zachwala dr Lewczuk. Po chwili dodaje: – Ale niesie ze sobą i wyzwania.

Zarządzanie kryzysowe
To właśnie w odpowiedzi na te wyzwania dr Lewczuk z grupą naukowców z Politechniki Warszawskiej, a także z badaczami z Niemiec, Francji i Ukrainy realizuje projekt „Crisis and Risks Engineering for Transport Services” („CRENG”, z ang. Inżynieria kryzysowa i ryzyka dla usług transportowych). – Zawsze może wydarzyć się sytuacja, która wpływa na ciągłość transportu, jak pandemia czy zamknięcie Kanału Sueskiego. To pokazuje, jak ważne jest zarządzanie kryzysowe w organizacji procesów transportowych. Kolejnym wyzwaniem są chociażby niejednolite przepisy w różnych krajach, obsługa celna czy zmiana szerokości torów i napięcia trakcyjnego na poszczególnych liniach kolejowych na świecie. By Nowy Jedwabny Szlak był możliwy, musimy współpracować – podkreśla dr Lewczuk.
Dzięki projektowi na uczelniach w krajach partnerskich – Ukrainie, Azerbejdżanie i Turkmenistanie – mają powstać innowacyjne kierunki studiów magisterskich „CRENG”, które pozwolą wykształcić specjalistów w zakresie inżynierii ryzyka i zarządzania kryzysem w transporcie, zgodnie z najlepszymi praktykami UE i procesem bolońskim. W przygotowaniu programu nauczania uczestniczą badacze z Politechniki Warszawskiej oraz z uniwersytetów technicznych we Francji i w Niemczech. – Dzięki nowemu pokoleniu inżynierów w krajach leżących na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku ta idea stanie się możliwa, a wydajność łańcuchów dostaw do Europy zwiększy się – podkreśla dr Lewczuk.
W projekcie wykorzystano innowacyjne metody przekazywania wiedzy. Dzięki Project Based Learning (PBL) grupa międzynarodowych studentów rozwiązuje problemy globalnych łańcuchów dostaw w warunkach ryzyka. W ten sposób przygotowują się na wyzwania rynku pracy. W tym pomaga również metoda Skills Wallet (SW), która zakłada interakcję między uczelnią a pracodawcami. – Sylwetka absolwenta jest kształtowana zgodnie z potrzebami potencjalnych pracodawców – mówi dr Lewczuk.

Nowy program studiów
Zaangażowany w projekt jest również dr hab. Emilian Szczepański z Wydziału Transportu PW. Miał za zadanie opracować założenia programowe dla jednego z przedmiotów, który będzie wykładany na uczelniach w krajach partnerskich. – Prowadziłem spotkanie w Berlinie z nauczycielami akademickimi z krajów partnerskich, na którym przedstawiłem założenia przedmiotu Supply Chain Management and Network. Następnie na warsztatach w Warszawie zajęliśmy się stroną praktyczną, omówiliśmy każdy wykład, zrobiliśmy symulację ćwiczeń.
Rozpoczęty w 2018 r. projekt miał się zakończyć w roku 2021, ale przez pandemię stanie się to dopiero w lipcu 2022 r. Mimo to studenci z Ukrainy już korzystają z nowego programu studiów. Pozostałe uczelnie z krajów partnerskich szykują się do rekrutacji. W planach jest wprowadzenie podwójnych dyplomów, by absolwenci z Ukrainy, Azerbejdżanu czy Turkmenistanu mogli pracować w UE.
Doktor Szczepański: – Studentom z krajów partnerskich przekazujemy najlepsze praktyki zachodnie. Realizacja projektu pozwoli na wymianę doświadczeń między UE a krajami rozwijającymi się. I będzie podstawą do zacieśnienia kontaktów. Tylko tak możemy pobudzać rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku.

Projekt w ramach Akcji centralnych „Crisis and Risks Engineering for Transport Services” jest projektem realizowanym w ramach działania Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego (Capacity Building in the field of Higher Education) – Akcji centralnej programu Erasmus+, zarządzanej przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA). „CRENG” wspiera rozwój systemów transportowych Ukrainy, Azerbejdżanu i Turkmenistanu w celu ich integracji z globalną siecią transportową. Koordynatorem projektu jest Politechnika Warszawska, partnerami zaś uczelnie i instytucje z Niemiec, Azerbejdżanu, Ukrainy, Turkmenistanu, Francji.
Kwota dofinansowania: 999 949 euro.

Zainteresował Cię ten tekst?
Więcej podobnych znajdziesz w najnowszym numerze Europy dla Aktywnych 4/2021.