treść strony

Nowy numer Języków Obcych w Szkole

Zapraszamy do lektury pierwszego w tym roku wydania kwartalnika „Języków Obcych w Szkole”. Tematem przewodnim są wzajemne relacje pomiędzy uczeniem się oraz nauczaniem języków obcych a innymi dziedzinami nauki i życia.

  • fot. Wyd.FRSE

W numerze 1/2023 „Języków Obcych w Szkole” czekają artykuły o edukacji językowej za pomocą dziedzin bardziej oczywistych, takich jak kultura, literatura, sztuka, oraz tych mniej oczywistych – np. nauki ścisłe czy filozofia. Nie zabrakło tekstów o CLIL – podejściu, które nierozerwalnie związane jest z pozajęzykowymi aspektami życia w edukacji językowej.

Inspirujmy się wielością treści i dziedzin, które możemy wplatać w prowadzone przez siebie zajęcia. Zapraszamy do lektury!

„Języki Obce w Szkole” 1/2023