treść strony

Opole. Spotkanie informacyjne: szkolnictwo wyższe

Serdecznie zapraszamy do Opola na spotkanie informacyjne dla szkolnictwa wyższego dotyczące oferty programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach konkursu 2023. Wydarzenie organizowane jest przez Erasmus+ InnHUB Opole we współpracy z Politechniką Opolską i Uniwersytetem Opolskim.

  • fot. Erasmus+ InnHUB

Kiedy: 20 czerwca 2023 r., godz. 9:00.
Gdzie: Centrum Nauka Biznes, Opole, ul. Waryńskiego 4, aula Rudolfa Kośmidra.
Cel: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat mobilności oraz projektów dla szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

W programie spotkania znajdują się następujące punkty:

  • Panel uczelni Miasta Opola pod tytułem „Erasmus+ jako narzędzie wspierające innowacyjny rozwój uczelni”.
  • Informacje nt. mobilności zarówno europejskiej, jak i pozaeuropejskiej wraz z przykładami (w ramach Akcji 1).
  • Przykłady i najlepsze praktyki dotyczące projektów Partnerstw współpracy oraz innych (takich jak wspólne studia, budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym czy działania Jean Monnet), skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2).

Pełen program

Do kogo skierowane jest spotkanie? 

  • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
  • pracowników dydaktycznych i naukowo-badawczych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, a także administracyjnych, technicznych i innych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia; 
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów.

Organizator: Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB Opole.

Współgospodarzami spotkania są Politechnika Opolska oraz Uniwersytet Opolski, będące partnerami Erasmus+ InnHUB Opole.

Rejestracja