treść strony

Październikowe seminarium dla nauczycieli przedszkolnych

Międzynarodowe seminarium "eTwinning for kindergarten teachers" dla nauczycieli pracujących w przedszkolach, zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 3-6 lat.

Stacjonarne seminarium pt. eTwinning for kindergarten teachers jest organizowane przez słowackie biuro eTwinning w dniach 7-9 października 2021 roku w Žilinie na Słowacji. Spotkanie skierowane jest do nauczycieli pracujących w przedszkolach i zainteresowanych realizacją projektów eTwinning z udziałem uczniów w wieku 3-6 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim, czeskim i słowackim. Organizatorzy oczekują, że podczas seminarium uczestnicy złożą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning. 

Seminarium jest organizowane z myślą o nauczycielach:

  • początkujących w programie eTwinning,
  • pracujących w przedszkolach z uczniami w wieku 3-6 lat,
  • komunikujących się w jednym z języków seminarium, w tym w języku polskim.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium powinny we własnym zakresie monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju na stronach rządowych – m. in. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych.