treść strony

Seminarium: Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji już po raz siódmy zorganizowała doroczne seminarium badawcze „Evidence-based approach in Erasmus+ and European Solidarity Corps”, które odbyło się 20-22 września 2023 r. w Warszawie. Motywem przewodnim wydarzenia była przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań nad programami Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności.

 • Seminarium odbywało się w dniach 20-22.09.2023 w Warszawie

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Mateusz Jeżowski (Zespół Analityczno-Badawczy)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Jadwiga Fila (Zespół Analityczno-Badawczy)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Michał Pachocki (Zespół Analityczno-Badawczy)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Karol Sobestjański (Zespół Analityczno-Badawczy)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Jak co roku do Polski zjechali badacze, przedstawiciele środowisk akademickich i pracownicy Narodowych Agencji Erasmus+ z kilkunastu krajów, aby wspólnie dyskutować o tym, co unijne programy edukacyjne dają korzystającym z nich instytucjom i uczestnikom.

Wyniki

Pierwsza sesja poświęcona była wynikom badań prowadzonych w programach Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności (EKS). Prezentacje dotyczyły sektorów Szkolnictwo wyższe oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe, a także międzynarodowych projektów wolontariatu oraz programu eTwinning. Fundację Rozwoju Systemu Edukacji reprezentowali Jadwiga Fila i Mateusz Jeżowski z Zespołu Analityczno-Badawczego. Opowiedzieli o badaniach nad losami absolwentów uczelni, którzy uczestniczyli w programie Erasmus+, oraz nad zaangażowaniem społecznym byłych wolontariuszy zagranicznych.

Inicjatywy międzynarodowe

W trakcie drugiej sesji dyskutowano na temat badań, które właśnie trwają, w tym dotyczących dwóch międzynarodowych inicjatyw, zainicjowanych i koordynowanych przez FRSE. Pierwsza, przedstawiona przez Michała Pachockiego z Zespołu Analityczno-Badawczego, skupia się na wpływie projektów sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe na systemy edukacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Druga – o której opowiedział Karol Sobestjański – analizuje wpływ programu Erasmus+ na rozwój kompetencji cyfrowych wśród beneficjentów z Polski (koordynatora i inicjatora badania), Belgii, Holandii, Słowenii, Włoch, Rumunii i Turcji.

Wysłuchać można było także prezentacji poświęconej największemu badaniu (prowadzonemu nieprzerwanie od 2008 r.), dotyczącemu programu Erasmus+ Młodzież – „Research-based analysis of Erasmus+ Youth”, w które zaangażowane są wszystkie Narodowe Agencje programu Erasmus+.

Przyszłość

Trzecia sesja stanowiła okazję do dyskusji na temat przyszłości, jaka czeka międzynarodowe inicjatywy edukacyjne, i tego, jak przygotować się do badania ich rezultatów. Prowadzący, prof. Özgehan Şenyuva z Politechniki w Ankarze, skupił się na zidentyfikowaniu grup docelowych badań prowadzonych przez Narodowe Agencje oraz sposobach dotarcia do nich z kluczowymi informacjami.

Seminarium jak co roku stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą w zakresie badań nad unijnymi programami edukacyjnymi i nawiązywania nowych kontaktów. Kolejna edycja już za rok.