treść strony

Polskie uczelnie w Uniwersytetach Europejskich

Zapraszamy do lektury nowej publikacji Wydawnictwa FRSE poświęconej polskim uczelniom funkcjonującym w sieci Uniwersytetów Europejskich.

  • fot. Wydawnictwo FRSE

Raport stanowi podsumowanie projektu badawczego „Polskie uczelnie w europejskich sojuszach”, zrealizowanego w latach 2021–2023 na zlecenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Celem przedsięwzięcia było określenie modelu funkcjonowania polskich instytucji w ramach Uniwersytetów Europejskich (EUI) – oddolnie tworzonych konsorcjów, wspieranych przez Komisję Europejską. W badaniu wzięło udział 11 uczelni, które przystąpiły do tej inicjatywy w latach 2019 i 2020. Z oficjalnych dokumentów oraz wywiadów z władzami szkół wyższych, kadrą naukową i pracownikami administracji wyłania się całościowy obraz pierwszych lat obecności polskich instytucji w partnerstwach EUI. Autorzy raportu opisują powody przystępowania do tej inicjatywy, określają korzyści i trudności wynikające z udziału w międzynarodowych partnerstwach, pokazują sposób działania sojuszy uczelni i ich wpływ na wchodzące w ich skład instytucje. Zwieńczeniem raportu są rekomendacje dotyczące pożądanych zmian, ułatwiających wdrażanie Uniwersytetów Europejskich w kolejnych latach.

Książkę można pobrać ze strony FRSE. Publikacja będzie dostępna również na odbywającym się w Gdańsku I Kongresie Umiędzynarodowienia 13-14 maja 2024 r., którego głównym celem będzie omówienie zagadnienia internacjonalizacji szkolnictwa wyższego.