treść strony

Ponadnarodowa mobilność uczniów – ostatni nabór!

30 listopada 2021 roku upływa termin składania formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” w ramach czwartego i jednocześnie ostatniego naboru.

  • fot. Shutterstock

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” to przygoda edukacyjna, z której skorzystać mogą polscy uczniowie realizując podstawę programową w trakcie międzynarodowych aktywności w dowolnym kraju Unii Europejskiej.  Udział w projekcie umożliwia m.in. podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (od VI klasy szkoły podstawowej) poprzez wspólne zajęcia merytoryczne z rówieśnikami z innego kraju UE. Wyjazdy zagraniczne są również świetnym sposobem na wyrównywanie edukacyjnych i społecznych szans uczestników. 

To już ostatni nabór w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, dlatego zachęcamy do aplikowania i skorzystania z możliwości rozwoju jakie oferuje PO WER.

Formularz zgłoszeniowy do projektu należy wypełnić w języku polskim oraz wysłać w systemie online, dostępnym na stronie https://online.frse.org.pl wraz z wymaganymi załącznikami: skanem podpisanego przez prawnego reprezentanta/-ów instytucji ubiegającej się dofinansowanie przedsięwzięcia załącznika "Oświadczenie do zgłoszenia". W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę inną niż prawny reprezentant instytucji ubiegającej się o dofinansowanie przedsięwzięcia (wójt, burmistrz, starosta, prezydent itp.), należy załączyć skan "Pełnomocnictwa" do podpisania formularza zgłoszeniowego do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

Szczegółowe informacje oraz załączniki można znaleźć na naszej stronie: https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2021-nabor-4

przewodnik po projekcie

Pytania prosimy kierować na adres: powerse@frse.org.pl