treść strony

Program Aktywna Szkoła: nabór otwarty

2 kwietnia 2024 r. ruszył nabór do programu Ministra Sportu i Turystyki „Aktywna Szkoła”. Zachęcamy organy prowadzące szkoły publiczne do składania wniosków.

  • fot. Shutterstock

Program „Aktywna Szkoła” będzie finansowo wspierać samorządy i inne organy prowadzące szkoły publiczne w upowszechnianiu aktywności fizycznej nie tylko wśród uczniów, ale także całych rodzin – oferta jest wielopokoleniowa.

W ramach programu można aplikować o środki finansowe na prowadzenie:

  • zajęć na szkolnych obiektach sportowych w weekendy (w wakacje od poniedziałku do piątku) dla społeczności lokalnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży – zadanie Aktywny Weekend
  • zajęć, wydarzeń sportowych na obiektach sportowych powstałych w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko – Orlik 2012” (7 dni w tygodniu z wyłączeniem świąt) – zadanie Aktywny Orlik
  • zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – zadanie Aktywny do Kwadratu.

Program realizuje Fundacja „Orły Sportu”.

Więcej informacji na stronie www.aktywnaszkola.pl i pod numerem telefonu +48 537 255 791 (infolinia od godz. 8:00 do 15:00).