treść strony

Projekt Szansa laureatem nagrody R&D IMPACT

Miło nam poinformować, że projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, wdrożony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, został laureatem nagrody R&D IMPACT. Wyróżniono przede wszystkim wpływ inicjatywy na rozwój umiejętności podstawowych, a także podejście nastawione na upowszechnianie i promocję swoich działań wśród ogółu społeczeństwa.

  • fot. Shutterstock

Certyfikat R&D Impact stanowi wyróżnienie zarówno dla Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, jak i jej dyrektora generalnego – dr. Pawła Poszytka. Podkreślono jego osobiste zaangażowanie we wspieranie systemu edukacji w Polsce oraz sprawne zarządzanie Fundacją, co przekłada się na systematyczny rozwój edukacji w naszym kraju.

Głównym celem projektu „Szansa” jest wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, do których zalicza się rozumienie i tworzenie informacji, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne.

Zapraszamy również na stronę internetową projektu „Szansa”.