treść strony

Projekt Szansa: testowany model na stronie KE

Jeden z modeli testowanych w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” został opisany na stronie internetowej Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.

  • fot. Shutterstock

Model o tytule „Pojąć głębię – innowacyjny model wsparcia edukacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorujących psychicznie o niskich umiejętnościach podstawowych” był realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Dalba. Działania wspierały osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną.

Więcej: https://vocational-skills.ec.europa.eu/media/success-stories/brewing-employment-opportunities-poland-vocational-education-and-training_en.