treść strony

Publikacja o laureatach European Language Label 2017–2020

Zapraszamy do lektury dwujęzycznej publikacji Poza schematem. Laureaci European Language Label 20172020

W latach 2017–2020 polskie jury European Language Label nagrodziło 22 niezwykle zróżnicowane projekty. Ich tematyka dotyczyła m.in. wsparcia nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez warsztaty językowe, odkrywania zasad funkcjonowania rynków pracy, nauki programowania, wykorzystania gier miejskich w edukacji, nauki w instytucjach kultury, językowych teatrów szkolnych. Informacje na temat nagrodzonych przedsięwzięć można znaleźć w publikacji Poza schematemLaureaci European Language Label 20172020.

Certyfikat European Language Label (ELL, Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to prestiżowe wyróżnienie przyznawane w ramach konkursu projektom instytucjonalnym we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Nagradzani są koordynatorzy projektów językowych realizowanych w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych – na uczelniach, w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i podmiotach wspierających edukację językową dzieci, młodzieży i dorosłych.

Z wersją elektroniczną publikacji można się zapoznać w czytelni FRSE: Poza schematem. Laureaci European Language Label 2017–2020.