treść strony

PURWM 2023: wyniki konkursu wniosków

10 maja 2023 r. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 53 projektom spośród nadesłanych 141 wniosków.

 • Posiedzenie PURWM odbyło się 10 maja 2023 r.

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Od lewej: Magdalena Witan (MEiN), Marzena Machałek (MEiN), Liliana Budkowska (FRSE)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Marta Piwka (FRSE)

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Dofinansowanie otrzymały 53 projekty

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Szczegółowe informacje z wynikami naboru znajdują się w tabeli TUTAJ. Dofinansowane działania można realizować do 31 października 2023 r.

Na liście znajdują się następujące decyzje:

 • POZYTYWNA – dofinansowanie przyznane; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.
 • POZYTYWNA (WARUNKOWA) – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.
 • NEGATYWNA – projekt odrzucony.
 • LISTA REZERWOWA – projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

W najbliższych dniach zostaną rozesłane decyzje indywidualne wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod imiennymi adresami mailowymi oraz telefonami: KONTAKT.