treść strony

PURWM 2024: wyniki naboru

W tym roku dofinansowanie otrzymały 53 projekty. Zapraszamy do zapoznania się z decyzją Rady.

  • fot. Shutterstock

informujemy, że 26 kwietnia 2024 r. Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży podjęła decyzję o przyznaniu dofinansowania 53 projektom spośród nadesłanych 143 wniosków.

Zobacz wyniki

Dofinansowane działania mogą być realizowane do 31 października 2024 r.

Na liście można znaleźć następujące decyzje:

  • POZYTYWNA – dofinansowanie pozytywne; projekt został zaakceptowany w takiej formie, jaką przedstawiono we wniosku, dokonanie zmian nie jest wymagane.
  • POZYTYWNA (WARUNKOWA) – projekt zostanie dofinansowany po spełnieniu warunku (warunek zostanie przedstawiony w piśmie indywidualnym); warunek może dotyczyć zarówno kwestii finansowych, jak i merytorycznych.
  • NEGATYWNA – projekt odrzucony.
  • LISTA REZERWOWA – projekt zostanie dofinansowany po uwolnieniu środków finansowych.

Decyzje wraz z oceną oraz punktacją, w tym szczegółowe informacje na temat projektów dofinansowanych warunkowo, są rozsyłane indywidualnie do wnioskodawców.

Życzymy powodzenia w realizacji projektów!