treść strony

Raport z badania użytkowników platformy eTwinning

  • fot. Shutterstock

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem prezentującym wyniki pierwszego badania użytkowników platformy eTwinning*, które zostało przeprowadzone w szczególnym czasie: pandemii Covid-19, tuż po zakończeniu roku szkolnego 2019/2020. Dlatego, oprócz wyników badania, znajdą w nim Państwo także wypowiedzi nauczycieli-ambasadorów programu eTwinning, w których opisują, jak poradzili sobie ze zdalnym nauczaniem w tym trudnym czasie i przybliżą, jak realizacja internetowych projektów eTwinning wpłynęła na ich kompetencje cyfrowe i znajomość narzędzi online.

Z przeprowadzonego badania wynika, że zdecydowana większość jego uczestników bardzo pozytywnie oceniła ofertę eTwinning skierowaną do polskich nauczycieli. W opinii respondentów platforma oferuje zarówno wiedzę, jak i narzędzia pozwalające na lepsze wykorzystywanie nowych technologii w edukacji, również w ramach nauczania zdalnego.

Chociaż w okresie od marca do czerwca 2020 roku nie zanotowano znaczącego wzrostu w liczbie nowych użytkowników eTwinning, dane aktywności na platformie pokazują, że nauczyciele stale korzystający z jej zasobów chętnie sięgali po dostępną tam wiedzę i narzędzia.

Badanie pozwoliło również na zebranie rekomendacji odnośnie lepszego dostosowania platformy eTwinning do potrzeb polskich nauczycieli. W tym kontekście proponowano między innymi dodanie aplikacji umożliwiających tworzenie i uatrakcyjnienie materiałów edukacyjnych oraz poprawy funkcjonowania platformy do spotkań Twinspace, w tym udostępnienia jej funkcjonalności do prowadzenia lekcji w trybie rzeczywistym.

Ważnym postulatem podnoszonym przez uczestników badania była również konieczność utworzenia wspólnej platformy do edukacji zdalnej, która pozwoliłaby na ujednolicenie wykorzystywanych narzędzi oraz systemów oceniania postępów uczniów. W opinii badanych nauczycieli zdecydowanie ułatwiłoby to pracę i pozwoliło uniknąć problemów wynikających z wykorzystywania różnych narzędzi przez nauczycieli z tej samej szkoły.

Raport z badania

*eTwinning to europejska sieć szkolnej współpracy, która umożliwia szkołom prowadzenie wspólnych działań i projektów za pośrednictwem Internetu i nowoczesnych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tę społeczność w ciągu 15 lat zaangażowało się ponad 820 tys. nauczycieli z całej Europy, pracujących w blisko 208 tys. szkół. W tym czasie zrealizowano ponad 108 tys. projektów (dane z końca marca 2020 r.)