treść strony

Raporty: monitorowanie edukacji i szkoleń w Europie 2023

Zapraszamy do zapoznania się z siedmioma raportami Eurydice, które towarzyszą opublikowanemu 30 listopada 2023 r. wydaniu Monitora Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej.

  • fot. Shutterstock

Wskaźniki strukturalne Eurydice są jednym z podstawowych źródeł danych dla publikowanego corocznie Monitora Edukacji i Szkoleń Komisji Europejskiej.

Monitor Edukacji i Szkoleń KE

Tegoroczna edycja publikacji zawiera analizę ponad 45 kluczowych wskaźników dotyczących polityki edukacyjnej UE w zakresie wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem, kompetencji kluczowych, kompetencji cyfrowych, przedwczesnego kończenia edukacji, zawodu nauczyciela, wyrównywania szans w edukacji i szkolnictwa wyższego.

Aktualizacja obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Liechtenstein, Czarnogórę, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię i Turcję.

Raporty są do pobrania poniżej.