treść strony

Razem możemy więcej

Europejski Korpus Solidarności rozwija się i dostosowuje do odbiorców – młodzieży oraz instytucji aplikujących o środki z programu. Perspektywa 2021-2027 przynosi nowe możliwości i uproszczone procedury wnioskowania.

  • fot. Pixabay

Podobnie jak programowi Erasmus+, Europejskiemu Korpusowi Solidarności przez najbliższe lata przyświecać będą cztery priorytety: włączanie i różnorodność, ochrona środowiska, transformacja cyfrowa oraz aktywizacja młodzieży [  Szczegółowe omówienie priorytetów – s. 10 ]. W kontekście bieżących wyzwań Komisja Europejska na rok 2021 ustanowiła dodatkowy priorytet: profilaktyka, promocja i wspieranie zdrowia. Twórcy projektów powinni zwrócić szczególną uwagę na kwestię zapobiegania chorobom nowotworowym oraz promować dbałość o zdrowie psychiczne, zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną.

Od 2021 roku Europejski Korpus Solidarności będzie miał dwa filary: Projekty Wolontariatu i Projekty Solidarności. Znika możliwość udziału w Projektach Staży i Miejsc Pracy.

Projekty Wolontariatu
To inicjatywa skierowana do młodzieży w wieku od 18 do 30 lat, która chciałaby włączyć się w działania na rzecz solidarności społecznej w Polsce lub za granicą. Młodzi ludzie mają okazję wyjechać indywidualnie (od 2 do 12 miesięcy) lub dołączyć do działań grupowych (od 14 do 59 dni). Zainteresowani mogą wybrać projekt w dowolnym kraju Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących i  partnerskich (EECA, SEE, EUROMED).

Największa zmiana w zasadach Projektów Wolontariatu dotyczy sposobu wnioskowania o granty. Organizacje, które chciałyby wysyłać młodych Polaków na projekty, gościć u siebie wolontariuszy lub wnioskować o dofinansowanie, powinny wcześniej otrzymać Znak Jakości – certyfikat uprawniający do przystąpienia do programu.
 

Dla kogo Znak Jakości?
Istnieją trzy typy Znaku Jakości, które określają status organizacji biorącej udział w programie (organizacja wspierająca, goszcząca lub liderska).

Znak Jakości dla organizacji wspierającej może otrzymać instytucja, która udziela wsparcia wolontariuszom, przygotowuje lub szkoli młodych przed wyjazdem na projekt, prowadzi mediacje pomiędzy wolontariuszami a organizacjami goszczącymi, zapewnia uczestnikom wsparcie po powrocie do Polski.

Znak Jakości dla organizacji goszczącej przyznawany jest instytucji, która podejmuje działania związane z goszczeniem wolontariuszy EKS. Chodzi m.in. o pełne opracowanie programu dla młodych ludzi oraz zapewnienie wsparcia na wszystkich etapach realizacji projektu.

Oba statusy pozwalają na udział organizacji w Projektach Wolontariatu, jednak nie uprawniają do wnioskowania o granty. Tylko ostatni status, Znak Jakości dla organizacji liderskiej, umożliwia samodzielne składanie wniosków o dofinansowanie Projektów Wolontariatu we wszystkich rundach konkursowych programu.

Proces przyznawania Znaku Jakości trwa około ośmiu tygodni. Wnioski można składać na bieżąco. Certyfikat przyznawany jest na cały czas trwania programu (status organizacji liderskiej może być przyznany na krócej).

Organizacje posiadające Znak Jakości dla organizacji liderskiej składają wniosek o dofinansowanie z opisem działań projektowych. Część informacji dotyczących organizacji będzie pobierana z wniosku o Znak Jakości. To uprości procedurę, ponieważ posiadanie tego statusu i certyfikatu gwarantuje otrzymanie środków na realizację projektu (nie zapewnia jednak otrzymania 100% kwoty, o którą wnioskuje beneficjent).

Projekty Solidarności
Drugi filar programu, czyli Projekty Solidarności, to działania wyłącznie lokalne. Do wnioskowania o nie nie jest potrzebny Znak Jakości. Projekty Solidarności umożliwiają realizację przez młodzież w wieku 18-30 lat działań w najbliższym otoczeniu (miasto, dzielnica, wieś). Przedsięwzięcia mogą trwać od 2 do 12 miesięcy. Od 2022 roku KE planuje dopuszczenie w tym filarze działań międzynarodowych z partnerami z sąsiadujących krajów, przy zachowaniu lokalnego charakteru inicjatyw.

Wniosek o dofinansowanie Projektów Solidarności został maksymalnie uproszczony, tak aby młodzież mogła opracować go samodzielnie lub przy niewielkim wsparciu organizacji czy instytucji.

Najbliższy termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach EKS upływa 5 października 2021 r.
Zasady związane z finansowaniem projektów Europejskiego Korpusu Solidarności znaleźć można na stronie www.eks.org.pl.