treść strony

Rozgrzewka EKS: szkolenie dla organizacji zainteresowanych Znakiem Jakości

Czy Twoja organizacja potrzebuje dodatkowych rąk do pracy, a może nowych wyzwań i pomysłów? Chcielibyście zacząć realizować projekty międzynarodowe? Myśleliście o przyjęciu do siebie zagranicznych wolontariuszy albo wysyłaniu polskich za granicę? Weź udział w szkoleniu!

  • fot. Magda Szykor

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które:

  • są uprawnione do uczestnictwa w programie (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne);
  • nie realizowały jeszcze projektów Europejskiego Korpusu Solidarności;
  • są zainteresowane projektami jako organizacje goszczące lub wspierające wolontariuszy;
  • nie posiadają jeszcze Znaku Jakości EKS.

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości, jakie daje EKS w zakresie projektów wolontariatu, a także dowiedzą się, jakie kroki musi podjąć organizacja, by uzyskać dofinansowanie. Dowiedzą się również, jak z sukcesem zrealizować projekt oraz jak się do niego przygotować. Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad wstępną koncepcją projektu oraz przygotowanie do aplikowania o Znak Jakości w charakterze organizacji partnerskiej (goszczącej lub wspierającej).

Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak ich organizacja może się przygotować do goszczenia i wspierania wolontariuszy EKS, czyli jak przejść przez drogę akredytacji organizacji w celu uzyskania Znaku Jakości EKS. Na szkoleniu omówimy, jak opracować koncepcję działań wolontariackich w organizacji, a także przejdziemy kroki formalne procesu przyznawania Znaku Jakości, wytłumaczymy, w jaki sposób przygotować wniosek o Znak Jakości oraz jak przygotować się do spotkania z naszym ekspertem lub ekspertką. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z narzędziami IT potrzebnymi do złożenia wniosku online, będą mieli także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, a także rozwiania wątpliwości i zadania pytań naszym ekspertom oraz pracownikom Narodowej Agencji.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie w dniach 22-24 marca 2023 r.

Dokładną lokalizację, w której odbędzie się szkolenie, przekażemy wraz z potwierdzeniem uczestnictwa.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o uzupełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ.

Na zgłoszenia czekamy do 1 marca 2023 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osobom zakwalifikowanym do udziału prześlemy dokładny plan szkolenia oraz wskazówki dotyczące technicznej strony spotkania.