treść strony

RPI Łódź. Partnerstwa na rzecz współpracy w Erasmus+

22 lutego 2023 r. odbyło się spotkanie informacyjne online „Partnerstwa na rzecz współpracy w programie Erasmus+ Akcja 2” organizowane przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (Regionalne Punkty Informacyjne NA).

  • fot. Shutterstock

Spotkanie zaplanowano z myślą o zainteresowanych dyrektorach i nauczycielach wszystkich typów szkół i placówek edukacyjnych, a także przedstawicielach samorządów lokalnych oraz instytucji związanych z edukacją. 

Uczestnicy dowiedzieli się:

  • Jakie są możliwości w zakresie partnerstw edukacyjnych?
  • Na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowywania projektu?
  • Jak złożyć i prawidłowo wypełnić wniosek aplikacyjny?

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się poniżej.