treść strony

RPI Rzeszów. Erasmus+: planowanie projektów i wnioski o dofinansowanie

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Regionalny Punkt Informacyjny NA) serdecznie zaprasza na konferencję pt. „Program Erasmus+: zasady planowania projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie”, która odbędzie się 2 marca 2023 r. w formie stacjonarnej.

  • fot. FRSE

Tematy omawiane na konferencji to m.in.:

  • Program Erasmus +: Akcja 2, Partnerstwa na rzecz współpracy, w tym: Partnerstwa na małą skalę i Partnerstwa współpracy.
  • Akredytacja w programie Erasmus + w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej i edukacji dorosłych (KA120).
  • Podstawowe zasady i wskazówki wypełniania wniosku aplikacyjnego KA210-SCH Partnerstwa na małą skalę.
  • Program eTwinning, czyli jak skutecznie rozwijać kompetencje ucznia i nauczyciela we współpracy międzynarodowej.
  • Prezentacje projektów międzynarodowych Erasmus+ – przedstawiciele szkół i instytucji.
  • Z doświadczeń koordynatorów projektów – praktyczne wskazówki i konsultacje.

Termin: 2 marca 2023 r., godz. 10:00-14:30.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82.

Szczegółowy program konferencji znajduje się niżej.