treść strony

Safety first – ein bewusster Medienumgang für Kinder

Seminarium dla nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 6–12 lat.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online na platformie MS Teams, 8 i 11 listopada 2021 roku (godziny popołudniowe). Organizatorem jest Krajowe Biuro eTwinning w Luksemburgu. Seminarium skierowane jest do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 6–12 lat. Spotkanie będzie prowadzone w języku niemieckim. Organizatorzy oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 31 października 2021 roku czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • zarejestrowanych w programie eTwinning (posiadają konto na platformie eTwinning Live),
  • pracujących z uczniami w wieku 6-12 lat,
  • komunikujących się w języku niemieckim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium (online/offline).

Termin zgłoszeń upływa 31 października 2021 (godz. 23:59). W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

formularz zgłoszeniowy