treść strony

Seminarium online: Sustainable Development Goals

Na listopadowe seminarium online zapraszamy nauczycieli początkujących w programie eTwinning i pracujących w szkołach technicznych, branżowych lub zawodowych, a także zainteresowanych znalezieniem zagranicznych partnerów projektowych.

  • fot. eTwinning

Spotkanie online na platformie ESEP 23-24 listopada 2022 r. w godzinach 14:00-17:00 będzie prowadzone w języku angielskim. Organizatorzy (Holenderskie Biuro eTwinning) oczekują, że podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 20 listopada 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • posiadających aktywne konto na platformie ESEP;
  • pracujących w szkołach technicznych, branżowych i zawodowych;
  • komunikujących się w języku angielskim.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium.

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy mogą zakończyć nabór przed upływem terminu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2022 r. o godz. 23:59.

formularz rejestracyjny