treść strony

Sieciowanie w Erasmus+ InnHUB – cykl spotkań dla uczelni

Serdecznie zapraszamy na spotkania z cyklu „Sieciowanie w Erasmus+ InnHUB”, które odbędą się w czerwcu i w lipcu w sześciu miastach Polski. Będzie to świetna okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń, promocji realizowanych projektów, budowania sieci kontaktów oraz nawiązania współpracy międzyuczelnianej i międzysektorowej.

  • fot. Erasmus+ InnHUB

Spotkania mają za zadanie zapewnić wymianę wiedzy i doświadczeń, co pozwoli na zacieśnienie współpracy akademickiej oraz może stanowić inspirację do opracowywania innowacyjnych projektów edukacyjnych. Oczekiwanym efektem jest natomiast zbudowanie sieci kontaktów zarówno na poziomie międzyuczelnianym, jak i międzysektorowym, która sprzyja tworzeniu silnych partnerstw oraz realizacji wspólnych inicjatyw.

Wydarzeniom tym przyświeca również idea promocji realizowanych projektów, tak by umożliwić uczestnikom prezentowanie swoich osiągnięć i zdobycie cennych informacji zwrotnych.

Pierwsze spotkania, które wprowadzą uczestników w założenia cyklu „Sieciowanie w Erasmus+ InnHUB”, odbędą się w czerwcu i w lipcu według następującego harmonogramu:

  • 28.06.2024 r. – Łódź;
  • 4.07.2024 r. – Katowice;
  • 5.07.2024 r. – Kraków;
  • 9.07.2024 r. – Gdańsk;
  • 9.07.2024 r. – Poznań;
  • 9.07.2024 r. – Wrocław.

Do udziału zapraszamy przedstawicieli uczelni z danego regionu:

  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
  • uczelnianych koordynatorów programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Program obejmuje wprowadzenie w ideę cyklu spotkań „Sieciowanie w Erasmus+ InnHUB” z zaakcentowaniem doświadczenia i kierunków rozwoju w ramach programu Erasmus+. Chcemy również zaprosić uczestników do dyskusji nad możliwościami pogłębiania współpracy pomiędzy uczelniami a Centrami Erasmus+ InnHUB.

Rejestracja na wydarzenia będzie otwarta do wyczerpania limitu miejsc.

Kontakt: erasmus+innhub@frse.org.pl

Uwaga! Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają koszty ewentualnego dojazdu oraz zakwaterowania.

Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które pozwoli nawiązać nowe kontakty i podzielić się dobrymi praktykami związanymi z projektami międzynarodowymi.

Do zobaczenia na „Sieciowaniu w Erasmus+ InnHUB”!