treść strony

Spotkanie dla byłych wolontariuszy EVS i EKS

Uczestnicy podsumowującego stacjonarnego spotkania w Warszawie wymienią się doświadczeniami z innymi wolontariuszami, którzy w ostatnim roku wrócili do kraju.

  • fot. EKS

Podczas grudniowego spotkania w Warszawie trenerki ułatwią spojrzenie z dystansu na doświadczenie, przedstawią możliwości, z których można skorzystać po zakończeniu projektu, a także pozwolą oswoić się z szokiem kulturowym po powrocie do kraju. Ważnym elementem spotkania będzie przestrzeń do wymiany myśli i spostrzeżeń wśród wszystkich uczestników spotkania.

Spotkanie skierowane jest do osób, które ukończyły swój projekt wolontariatu lub stażu i pracy między grudniem 2020 a listopadem 2021 roku, chciałyby jeszcze raz spojrzeć na swoje doświadczenie z dystansu, są zainteresowane poznaniem innych wolontariuszy i zastanawiają się: “Co dalej?”.

Orientacyjny termin:

3.12.2021 – piątek: godziny popołudniowe/wieczór
4.12.2021 – sobota: spotkanie w ciągu dnia
5.12.2021 – niedziela: spotkanie do obiadu

formularz rejestracyjny

Na zgłoszenia czekamy do 19 listopada 2021 roku!

Dokładna lokalizacja, w której odbędzie się szkolenie, zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem uczestnictwa. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja.

Kontakt: Magda Szykor, mszykor@frse.org.pl