treść strony

Start III naboru: Branżowe Centra Umiejętności

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 7 lipca 2023 r. ogłosiła otwarcie III naboru wniosków w konkursie „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Trzeci nabór w ramach konkursu jest otwarty we wskazanych w regulaminie konkursu 122 dziedzinach. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem systemu informatycznego FRSE dostępnego pod adresem: https://online.frse.org.pl/, w terminie do 25 września 2023 r., do godz. 16:00.

Zaproszenie do składania wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące III naboru w ramach konkursu są dostępne na stronie: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-wnioskowanie-trzeci-nabor.