treść strony

Startuje Erasmus+ InnHUB w Krakowie!

8 kwietnia Erasmus+ InnHUB zaczął swoją działalność! Uroczystość oficjalnego otwarcia odbyła się we współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

  • fot. FRSE

Erasmus+ InnHUB w Krakowie to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa – programu, który umożliwia wspieranie innowacyjności nie tylko w kształceniu dzieci, ale także w rozwoju zawodowym pracowników firm i uczelni.

Celem działalności nowo otwartego punktu jest integracja potencjału małopolskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego i przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych. W rezultacie będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii między tymi podmiotami.

Erasmus+ InnHUB mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w pawilonie C. Powstało tam miejsce na spotkania informacyjne i wykłady prezentujące dobre praktyki oraz rezultaty projektów (ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w dziedzinie innowacji). Ponadto Erasmus+ InnHUB ma się włączać w wydarzenia edukacyjne na rynku małopolskim, podnosząc poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną. W perspektywie do 2027 r. unijne środki na ten cel to 28 mld euro.