treść strony

Startuje European Language Label 2024

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy projekt językowy w Polsce! Zgłoszenia można przesyłać od 15 marca do 14 czerwca 2024 r.

 • fot. Shutterstock

Projekty mogą być zgłaszane do jednej ze wskazanych poniżej kategorii konkursu ELL:

  1. Projekty dofinansowane w programie Erasmus+.
   Ocenie Jury ELL będą podlegały projekty kończące się między 1 stycznia 2022 r. a 31 grudnia 2023 r.
  1. Projekty realizowane w innych programach niż Erasmus+ lub indywidualnie w instytucji edukacyjnej.
   Ocenie jury będą podlegały projekty zakończone w latach 2022, 2023, 2024 lub takie, które jeszcze się nie zakończyły, ale wypracowały już rezultaty, które mogą zostać ocenione przez jury konkursu.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich instytucji zajmujących się edukacją językową.

Szczegółowe informacje