treść strony

Studenci zagraniczni w Polsce. Raport z badania sytuacji studentów z zagranicy przebywających w Polsce w czasie pandemii COVID-19

  • fot. FRSE

Raport podsumowuje wyniki badania przeprowadzonego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w okresie trwania pandemii COVID-19, w czwartym kwartale 2020 roku. Badanie dotyczyło obszarów i sposobów wsparcia zapewnionego przez polskie uczelnie studentom przyjeżdżającym do Polski, głównie realizującym mobilności w ramach programu Erasmus+, ale również w ramach programów bilateralnych i umów pomiędzy uczelniami.

Do badania zaproszono przedstawicieli 20 polskich uczelni wyższych, które dotychczas były najbardziej aktywne w zakresie przyjmowania studentów zagranicznych. Badanie miało charakter eksploracyjny i polegało głównie na identyfikacji skutecznych praktyk stosowanych przez uczelnie w zakresie opieki nad studentami zagranicznymi i ich wspierania. Łącznie przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych z koordynatorami uczelnianymi lub wydziałowymi programu Erasmus+, kierownikami działów współpracy z zagranicą lub innych jednostek nadzorujących wymianę studentów lub działów programów międzynarodowych uczelni.

W ramach badania zebrano opisy dobrych praktyk stosowanych przez polskie uczelnie przyjmujące w zakresie takich kwestii jak komunikacja uczelni ze studentami, oferowane wsparcie administracyjne, prawne, medyczne, kulturowe, pomoc w przystosowaniu do nowych realiów nauczania czy realizacji zajęć praktycznych. Upowszechnianie tych działań może przyczynić się do wypracowania jeszcze wyższych standardów opieki nad studentami z zagranicy zarówno w trudnym czasie pandemii, jak i po jej zakończeniu.

Zapraszamy do lektury raportu.